Har barnbarn arvsrätt om deras förälder är avliden?

2019-10-15 i Arvsordning
FRÅGA
Ett gift par som har två gemensamma barn. Deras barn har i sin tur varsitt barn.Det gifta parets ena barn dör innan sina föräldrar.Vad händer med arvslotten när väl båda föräldrarna dör?Normalt sett så skulle arvet delats på två.Eftersom det är enbart ett kvar i livet.Ärver barnet i livet 100% eller får barnbarnet ärva sin avlidne förälders del?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Precis som du verkar ha koll på har den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, rätt att ärva i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Barnen ska dela lika på arvet. Detta innebär, precis som du skriver, att de två barnen har rätt till hälften var av arvet efter föräldrarna.

I svensk rätt finns en princip som kallas för istadarätten. Den innebär att ett barn har rätt att träda i en avliden förälders ställe och ta emot ett arv som föräldern skulle fått om denne varit i livet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Barnen som då träder i sin förälders ställe ska dela lika på den del föräldern skulle ha fått.

Detta innebär i ditt fall att barnet som är i livet kommer få sin halva av det totala arvet, och det avlidna barnets barn (alltså barnbarnet) kommer få den andra halvan av det totala arvet. Hade det avlidna barnet istället haft två barn (alltså barnbarn till den avlidne vars arv det handlar om) hade de fått en fjärdedel av det totala arvet var, alltså delat lika på sin förälders halva av det totala arvet.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1663)
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?
2021-09-08 Om rätt att ärva efter sina mor-och farföräldrar
2021-09-06 Vem ärver om det inte finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (95668)