Har du rätt till att få ersättning för att du arbetar övertid?

FRÅGA
Hej jag är anställd på ett privat företag.Jag är timanställd och i kontraktet står det jag ska jobba mellan 7-16vilket som blir 160 timmar i månaden,Under sommaren när det är mycket och göra kan jag ligga på 180-190 timmar,Men har aldrig fått någon övertid för detta.Har jag inte rätt till det eller vad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen (ATL).

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få ytterligare ersättning för att du har arbetat fler timmar än vad som står i ditt anställningsavtal, när du skriver att du "aldrig fått någon övertid för detta".

I mitt svar så kommer jag, utöver övertidsersättning, gå igenom vad som gäller för den ordinarie arbetstiden samt övertid för att ge en överblick om arbetsgivarens rätt att bestämma om övertid.

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i vecka (ATL 5 §). Utgångspunkten är att du inte får arbeta mer än 40 timmar i veckan vilket för enkelhetens skull motsvarar 160 timmar i månaden (då en månad oftast egentligen är lite längre än fyra veckor).

Övertid är sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan (ATL 7 §).

Övertid

Arbetstagaren har dock en skyldighet att i vissa fall arbeta övertid. Detta ligger i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Din arbetsgivare har nämligen rätt att vid särskilda behov beordra att personalen ska arbeta övertid (ATL 8 §). Övertiden får dock inte uppgå till över 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor

Som exempel på särskilda skäl nämns i förarbetena tillfällig arbetsanhopning som varit omöjlig att förutse, oförutsedda sjukdomsfall eller förlust av spetskompetens som inte går att ersätta omedelbart. Om de tillfälliga arbetsanhopningarna är återkommande, t.ex. vid julhandel eller vid löneutbetalningar, kan de inte anses oförutsedda.

Eftersom du skriver att det är mycket att göra under somrarna så tolkar jag det som att det alltid brukar vara mycket att göra då, vilket bör innebära att din arbetsgivare inte egentligen får begära att du arbetar övertid. Detta eftersom övertid inte får läggas ut som en regelbunden del av arbetstiden, utan övertid skall i allmänhet ses som ett extraordinärt inslag i arbetet.

Det kan därmed antas att din arbetsgivare inte följer arbetstidslagen. Du har dock ingen rätt att vägra att arbeta övertid eftersom det kan anses vara en form av arbetsvägran som kan leda till uppsägning i slutändan. Följden av att din arbetsgivare inte följer arbetstidslagen är istället att Arbetsmiljöverket kan komma till arbetsplatsen och meddela arbetsgivaren att den måste följa bestämmelserna om övertid (ATL 22 §). Föreläggandet kan förenas med vite.

Det ska även poängteras att det kan finnas ett kollektivavtal på arbetsplatsen som innebär avvikelser från arbetstidslagen om exempelvis övertid och den ordinarie arbetstiden (ATL 3 §).

Övertidsersättning

Du har alltså en skyldighet att arbeta övertid om din arbetsgivare beordrar dig att göra det. När det kommer till själva övertidsersättningen så finns inte det reglerat i lag. Utgångspunkten är därmed att det är att den avtalade lönen som du får är ersättning för allt arbete som du utför. För att få extra ersättning för övertidsarbete krävs normalt stöd i ditt personliga anställningsavtal eller kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.

Jag kan därmed inte klart säga om du har rätt till övertidsersättning eller inte. Utan du måste kolla om det står något om övertidsersättning i ditt personliga anställningsavtal eller om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats där det står något om övertidsersättning. Om det inte står något alls om övertidsersättning i något avtal, så har du därmed inte rätt att få ytterligare ersättning utöver din vanliga lön. Du kan dock såklart höra med din arbetsgivare om den vill ge dig ersättning i efterhand, men du har tyvärr ingen rätt till det om det inte finns avtalat om övertidsersättning.

Sammanfattning

Rätten till övertidsersättning finns inte reglerad i lag. Du måste därmed kolla om det står något om övertidsersättning i ditt personliga anställningsavtal eller om det står något om övertidsersättning i ett eventuellt kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Om det inte står något om övertidsersättning i ditt anställningsavtal, så bör du därmed tyvärr inte ha rätt till övertidsersättning utöver den lön som du får för utfört arbete.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (73)
2021-04-23 Hur lång är preskriptionstiden för tala om övertidsersättning?
2021-04-07 Kan min arbetsgivare tvinga mig arbeta mer än mitt anställningsavtal säger?
2021-03-28 Övertid eller vanlig arbetstid enligt kollektivavtal?
2021-02-23 Har jag alltid rätt till OB- ersättning?

Alla besvarade frågor (92056)