Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?

2020-11-27 i Arvsordning
FRÅGA
Mina barns farfar var kompositör och nu har barnen fått besked från Stim att det finns pengar att ärva. Barnens far dog 2004, var omgift men hade inga barn med nya frun. Den nya frun dog 2005. Jag förstår att mina barn är arvtagare men hur är det med arvtagare efter den nya frun.Det finns inga papper skrivna. Den nya frun har tre syskon varav en är död. Den döda systern har man och ett barn i livet.Nu är frågan ärver fruns syskon och den efterlevande mannen / dottern? Och hur stora delar av arvet ärver var och en? Ärver mina barn 50% att dela på och fruns efterlevande dela på de övriga 50 %?Ser fram emot att få ett förtydligande på detta.Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finns i ärvdabalken. De kan i viss utsträckning påverkas av testamenten, men utifrån informationen tycks inget testamente vara aktuellt.

De som har rätt att ärva är främst bröstarvingar (det vill säga barn, eller barns barn osv, 2 kap. 1 §) och äkta makar (3 kap. 1 §). Precis som du säger träder dina barn in som arvtagare i stället för deras bortgångne far (2 kap. 1 § andra stycket).

Fruns efterlevande har ingen rätt till arv

I allmänhet gäller att barns arvsrätt är underordnad makes arvsrätt, på så sätt att den efterlevande maken ärver sin avlidne make, och deras barn får ut sitt arv först efter den efterlevande makens död (3 kap. 1 och 2 §). Barnens rätt till arv förändras dock inte av detta. Rätten skjuts så att säga bara upp till förmån för den efterlevande maken, och barnen får arvet vid dennes bortgång istället. Arvtagare efter den nya frun har alltså inte någon rätt till arvet från dina barns far, eftersom det hon skulle kunna ha ärvt av sin man principiellt skulle tillbaka till hans barn vid hennes död.

Något sådant anspråk från fruns efterlevande vore dessutom inte aktuellt i detta fall eftersom makes arvsrätt inte har företräde om den efterlevande maken inte också är förälder till barnen: då har barnen istället rätt att ta ut sitt arv direkt om de så önskar (3 kap. 1 § andra meningen och 9 §).

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en nya fråga.

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1639)
2021-07-29 Betydelsen av adoption vid arv
2021-07-28 Min son har avlidit, vem ärver honom?
2021-07-28 Den legala arvsrätten.
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?

Alla besvarade frågor (94386)