Har en aktieägare rätt att få se bolagets alla styrelseprotokoll?

2021-11-18 i Bolag
FRÅGA
HejHar en delägare (aktieägare) rätt att få se (alla) styrelseprotokoll trots att hen inte varit med i styrelsen, bolaget har ca 1200 aktieägare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Insynsreglerna i aktiebolag ser lite olika ut beroende på hur många aktieägare det finns, eller om det är ett börsnoterat bolag eller ej. Det framgår av ditt brev att det bolag du syftar till är ett stort bolag med 1200 aktieägare. Däremot framgår det inte om det är publikt eller ej.

Insynsreglerna

I aktiebolag med tio eller färre aktieägare finns det en rätt till insyn i bolaget, se 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Anledningen till att insynsreglerna finns, är att det ofta kan uppstå intressekonflikter i små bolag mellan aktieägarna. Reglerna tar främst sikte på bolagets redovisning eller ett specifikt stämmobeslut. Dessa uppgifter kan lämnas muntligt. Om Styrelsen anser att uppgifterna du vill åt kan skada bolaget, har de ingen skyldighet att lämna ut dem, se 7 kap 34 § aktiebolagslagen. I ett bolag med färre än tio aktieägare har du även rätt till skriftliga handlingar, som styrelsen ska tillhandahålla och till viss del hjälpa till att utreda om det behövs, se 7 kap 36 § aktiebolagslagen. Motsätter sig styrelsen din begäran kan du väcka talan vid domstol.

Aktiebolag med 1200 aktieägare

Vid stora publika bolag finns motsvarande bestämmelser i 7 kap 57 § aktiebolagslagen. I det fall det bolag du avser få information ifrån är publikt, har styrelsen endast skyldighet att lämna uppgifter om de inte skadar bolaget. Uppgifterna lämnas i sådana fall vid bolagsstämma där årsredovisningen behandlas, se 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

Sammanfattning

I små bolag har du som aktieägare rätt till insyn om informationen inte skadar bolaget. I stora publika bolag, har du en begränsad insyn som meddelas vid bolagstämma där årsredovisning behandlas.

Vänligen
Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (769)
2022-01-17 Äktenskapsskillnad och företrädaransvar i aktiebolag
2022-01-16 Hur beräknas teckningskursen vid nyemission?
2022-01-12 Kan ett hyresavtal vara en del av ett inkråmsförvärv?
2022-01-11 Hur gör man en aktieöverlåtelse i ett fåmansbolag och vilka är skattekonsekvenserna?

Alla besvarade frågor (98495)