Har en god man rätt till den enskildes egendom efter bortgång?

2021-12-05 i God man
FRÅGA
En god vän till mig gick bort i natt. Hon har haft god man. Jag har letat och läst, och finner inte någonstans information om att denne gode man har rätt till dödsboet. Är det inte korrekt att godmanskapet per automatik upphör vid dödsfall, (utöver att denna har vissa skyldigheter gällande bankkonton el dyl)?Den gode mannen i fråga har tagit med sig de tillhörigheter som fanns på vårdinrättningen, och är i skrivande stund, enligt hennes egen utsägo, i verderbörandes lägenhet. Hon påstår sig ha fullmakt från den avlidne att agera så. Denna fullmakt är vad jag vet handskriven och signerad enbart av den avlidne.Jag är inte den person som har rätt till den avlidnes dödsbo, men jag vill inte att den gode mannen ska plocka med sig delar av det, vilket enligt vad jag kan se är rent lagvidrigt.Jag behöver råd, hur ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga såsom att du vill veta om den gode mannens uppdrag har avslutats genom din väns bortgång och om hen skulle ha någon rätt till din väns saker och lägenhet vid hennes bortfall. Vid godmanskap blir Föräldrabalken (FB) användbar och gällande dödsbo blir Ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Vad innebär ett godmanskap?

En god man utses för att bevaka en persons rätt, förvalta dennes egendom eller sörja för dennes person. En god man utses av tingsrätten i den ort som din vän är folkbokförd (11 kap 4 § och 25 § FB). Den gode mannen i detta sammanhang är därför skyldig att bevaka din väns rätt eller förvalta hennes egendom och alltid göra detta på ett sätt som bäst hjälper din vän (12 kap 2 och 3 § FB). Men godmanskapet ska upphöra när det inte längre behövs. Eftersom din vän nu har gått bort behövs inte längre den gode mannens hjälp att bevaka hennes rätt eller liknande och godmanskapet ska därför upphöra (11 kap 19 § FB).

Vilka har rätt att omhänderta egendom i ett dödsbo?

Det är endast dödsbodelägare som ska vara med och hantera dödsboet, dvs ta hand om egendom, avsluta bankkonton osv. Det är endast en efterlevande make, maka eller sambo, legala arvingar(barn, föräldrar eller syskon) och universella testamentstagare som är dödsbodelägare (18 kap 1 § 1 stycket ÄB, för arvingar se 2 kap 1, 2 och 3 § ÄB). Om din väns gode man inte faller under några av dessa kategorier har hen ingen rätt att omhänderta din väns egendom eller lägenhet.

Läs gärna mer kring dödsbo på Konsumenternas.se

Mitt råd

Om din väns gode man som sagt inte faller under begreppet dödsbodelägare har hen ingen rätt att omhänderta din väns egendom. Mitt råd är att du berättar för dödsbodelägarna om situationen så att de kan meddela tingsrätten om den gode mannens agerande. De kan också vända sig till polisen om personen vägrar att lämna lägenheten, efter tillsägelse, för att få hjälp med att avlägsna personen. Det är nämligen brottsligt att stanna kvar i någon annans bostad utan deras tillstånd. Det kallas hemfridsbrott (4 kap 6 § 1 stycket Brottsbalken).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Olivia Lövgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (556)
2022-01-19 Förvaltarskap
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Alla besvarade frågor (98564)