Har ett vittne rätt att vägra yttra sig om en brottslig omständighet som denna medverkat i?

2019-05-24 i Vittna
FRÅGA
Hej!Jag är kallad som vittne till en huvudförhandling i tingsrätten. Under ed kan jag få frågan om varför jag var på platsen för brottet. För att kunna svara sanningsenligt på den frågan måste jag berätta att jag begick ett annat orelaterat brott på platsen.Är jag tvingad att berätta detta under ed? Har jag immunitet mot att vittnesförhöret används om åtal skulle väckas mot mig? Vad händer om de använder vittnesförhöret för att hitta mina fingeravtryck?Tacksam för svar,Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en rätt för vittnen att vägra yttra sig om en omständighet som skulle röja att vittnet har förövat brottslig handling (36 kap. 6 § rättegångsbalken).

Det finns alltså en rätt för ett vittne att inte yttra sig om saken. Däremot ger det inte vittnet en möjlighet att vägra vittna helt och hållet eller att inte avlägga ed, utan ett vittne som på någon punkt anser sig ha rätt att vägra yttra sig ska uttryckligen ange att han eller hon vägrar att yttra sig angående frågan vittnet fått.

Det finns ingen generell immunitet eller liknande, utan i Sverige gäller fri bevisföring (35 kap. 1 § rättegångsbalken), vilket betyder att vittnesmålen kan användas om vittnet yttrar sig om brottsliga omständigheter.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (198)
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?
2020-12-31 Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?
2020-12-31 Får vittnen begäras på belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88217)