Har förälder som betalar underhållsbidrag rätt till ersättning när barnen är hos denne?

2020-06-29 i Underhåll
FRÅGA
Pappan till mina barn påstår att jag ska stå för mat och nöjen när barnen är hos honom varannan helg om jag ansöker om underhållsbidrag.. stämmer det?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Underhållsbidrag regleras i Föräldrabalken (1949:381) som förkortas FB.

Har pappan rätt till ersättning när barnen är hos honom?
Eftersom barnen inte bor varaktigt hos sin pappa, utan endast varannan helg, så skall han betala underhållsbidrag till dem (7 kap. 2 § FB). Detta skall gå till barnets boende, mat och fritidsintressen. Vad han ska betala varje månad beror på barnens behov samt sin ekonomisk förmåga (7 kap. 1 § FB).

Det pappan till dina barn påstår stämmer inte riktigt. Du ska inte stå för maten och nöjen när barnen är hos honom, men han har däremot rätt att göra avdrag på underhållsbidraget för varje dygn barnen spenderar hos honom per månad om barnet spenderar minst sex hela dygn hos föräldern per månad eller om barnet bor minst 5 dygn i sträck hos föräldern i månaden. Detta avdraget är 1/40 för varje dygn barnen spenderar hos honom i månaden (7 kap. 4 § FB).

Sammanfattning
Alltså kan inte dina barns pappa begära att du ska stå för maten osv när dina barn är hos honom varannan helg bara för att du begär underhållsbidrag. Han får istället göra ett avdrag för de dygn som barnen spenderar hos honom på underhållsbidraget om han har rätt till det.

Ni kan läsa mer om underhållsbidrag hos Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/barnet_bor_hos_dig/underhallsbidrag_nar_barnet_bor_hos_dig

Hoppas detta besvarade din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1011)
2021-01-26 När är man skyldig att betala underhåll till en ex-make?
2021-01-26 Underhåll när barnet inte är skriven hos föräldrarna
2021-01-26 Underhållsbidrag vid växelvis boende
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation

Alla besvarade frågor (88493)