Har jag arvsrätt efter min bror?

2019-09-06 i Arvsordning
FRÅGA
jag är ett särkullbarn. jag har en halvbror f -53 (jag-58) vår gemensamma far dog för många år sen. min bror är gift o har ett barn. om min bror går bort, har jag som halvsyster arvsrätt efter honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Vem har rätt att ärva?

Arv, om det inte finns testamente, ska fördelas enligt den legala arvsordningen. Inom denna finns tre arvsklasser. I första arvsklassen finns den avlidnes barn (bröstarvingar). Dessa har rätt att ärva först (2 kap. 1 § ÄB). I andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Om någon av föräldrarna är avliden kan deras barn (alltså den avlidnes syskon) träda i föräldrarnas ställe. Detta kallas för istadarätten. Även halvsyskon till den avlidne har rätt att träda i den gemensamma förälderns ställe i enlighet med istadarätten (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). De i den andra arvsklassen har endast rätt att ärva om det inte finns några bröstarvingar till den avlidne. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes mor- och farföräldrar, och även deras barn, alltså den avlidnes faster/moster och farbror/morbror (2 kap. 3 § ÄB). De i den tredje arvsklassen har endast rätt att ärva om det inte finns någon i varken första eller andra arvsklassen.

Efterlevande makes arvsrätt

Det finns även en arvsrätt för en efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att den efterlevande maken har rätt att ärva allt, även före de gemensamma barnen. Det enda undantaget är om den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Då har dessa, så kallade särkullbarn, rätt att få ut sitt arv före den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB).

Vad gäller för testamente?

Alla som är över 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Ett testamente sätter den legala arvsordningen ur spel, och gäller alltså före. En inskränkning i rätten att förordna över sin kvarlåtenskap gäller bröstarvingars rätt till laglott (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten. Arvslotten är det bröstarvingen skulle fått om det inte funnits något testamente. Arvslotten är den samlade kvarlåtenskapen delat på antalet bröstarvingar, eftersom bröstarvingar alltid ska dela lika (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett annat tillfälle som inskränker ett testamente är då den efterlevande maken inte fått ut så mycket egendom eller pengar genom bodelningen att det täcker fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

Vad gäller i din situation?

Om din bror skulle avlida skulle hans make ärva efter honom. Detta på grund av efterlevande makes arvsrätt, som går före gemensamma barn. När din brors make sedan också avlider kommer din brors barn ärva allt efter båda sina föräldrar (under förutsättning att din brors make inte har några andra barn, men det är inte relevant för din fråga). Du som halvsyster hade endast kunnat ärva enligt den legala arvsordningen om din bror inte hade haft några barn. Om din bror inte haft några barn hade hans make ändå ärvt allt, och då hans make också avlidit hade du som halvsyster haft så kallad efterarvsrätt på din andel (3 kap. 2 § ÄB). Men eftersom din bror har ett barn aktualiseras inte detta eftersom det är alltid är bröstarvingarna som har bäst rätt.

Detta innebär självklart inte att du inte skulle ärva om din bror har skrivit ett testamente till förmån för dig. Om han gjort det har du självklart rätt till det, under förutsättning att hans barn kan få ut sin laglott och att hans efterlevande make får ut minst fyra prisbasbelopp.

Det korta svaret på din fråga är alltså att nej, du har inte arvsrätt efter din bror, eftersom han har ett barn och bröstarvingars rätt går före syskons.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh
Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1665)
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?

Alla besvarade frågor (95746)