Har jag rätt att hålla kvar barnen från deras våldsamma pappa?

2021-11-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hej har jag rätt att hålla mina barn kvar hemma hos mig när jag fått höra av mina barn att deras pappa är våldsam och arg ? Jag oroar mig för deras välmående och jag vågar inte släppa iväg dem dit ? Har jag rätt att hålla dom tills jag fått hjälp juridiskt ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du inte skrivit något annat i din fråga så utgår jag från att ni har gemensam vårdnad om barnen. Oavsett om barnen delvis bor hos sin pappa eller inte så har barnen rätt till umgänge med sin pappa. Båda vårdnadshavarna är skyldiga att verka för att umgänge kommer till stånd (6 kap. 15 § föräldrabalken). Om en förälder motverkar att barnen får träffa den andra föräldern så gör denne sig skyldig till umgängessabotage. Detta är något domstolen ser strängt på och som kan göra att den föräldern förlorar vårdnaden i en eventuell vårdnadstvist.

Om ni har gemensam vårdnad så innebär det även att du kan begå brottet egenmäktighet med barn när du håller kvar barnen så att de inte får träffa sin pappa (7 kap. 4 § brottsbalken). Brottet innebär att en person skiljer ett barn under 15 år från sin vårdnadshavare. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst ett år. Ett undantag från straffansvar är dock om en vårdnadshavare med gemensam vårdnad skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren av beaktansvärda skäl. För detta krävs det att barnen, i den miljö de befinner sig i, riskerar att utsättas för övergrepp eller ohälsa eller annars utvecklas ogynnsamt och inte få det skydd och stöd de behöver (NJA 1983 s. 750). Detta innebär att undanhållandet av barnen måste vara till för att undanröja riskerna för barnet. Det är dock upp till domstol att bedöma om sådana omständigheter föreligger och jag rekommenderar dig därför inte att hålla kvar barnen på denna grund. Skulle du bli dömd för egenmäktighet med barn så skulle även utgöra en risk för att du skulle förlora vårdnaden i en eventuell vårdnadstvist.

Sammanfattningsvis så rekommenderar jag dig inte att hålla krav dina barn. Istället rekommenderar jag dig att så snart som möjligt ta kontakt med familjerätten och få till stånd ett avtal om vårdnad alternativt väcka talan om ensam vårdnad i domstol. Om du fortsätter verka för att barnen ska få träffa sin pappa så ökar dina chanser att få behålla vårdnaden om dina barn. Med tanke på att barnen säger att deras pappa är våldsam och arg så har du goda chanser att få ensam vårdnad, förutsatt att du inte gör dig skyldig till umgängessabotage. Om du skulle hålla kvar dem så finns risken att du förlorar vårdnaden på grund av umgängessabotage. Tyvärr har du alltså ingen juridisk rätt att hålla kvar dina barn tills du fått juridisk hjälp.

Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?