Har jag rätt att häva köpet eller kräva att säljaren står för kostnaden att åtgärda felet?

2021-08-06 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Vi har precis köpt en begagnad husvagn av en privatperson. Vagnen är från 1989, men renoverad invändigt, lackad utvändigt, samt nya däck, fälgar och bromsar. I annonsen stod det att vagnen är i mycket fint skick och helt fuktfri. Priset var 59000:-Detta är vår första husvagn ska väl tilläggas, så vi är novisa på området. Köparen var väldigt tillmötesgående och gick igenom vagnen grundligt vid försäljningen (allting utom undersidan av husvagnen), visade hur allting fungerar och berättade om allt han gjort på den. Vi har en 40 min lång film på detta. 2 dagar senare upptäcker vi att en del av undersidan på vagnen inte är i bra skick. Det har släppt i framkant och det är även "glipor" upp mot väggarna. Detta kan innebära att det är stor risk för fuktskada och bör åtgärdas. Vi kommer att ta vagnen till verkstad för att se hur omfattande skadan är. Vi har kontaktat köparen, då han sa vid köpet att det bara var att höra av sig om det skulle vara något. Han vill dock inte kännas vid detta fel och menar på att det inte var någonting han sett, vilket vi finner osannolikt med tanke på den omfattande renoveringen han gjort. Har vi någon rätt att häva köpet eller kräva av säljaren att han står för kostnaden att åtgärda felet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du har köpt en husvagn av en annan privatperson och nu undrar om du har rätt att häva köpet på grund av fel eller kräva att säljaren står för eventuella kostnader att åtgärda felet.


Eftersom din fråga gäller köp mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig.


Fel i varan

Om husvagnens art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om husvagnen inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § KöpL).


Vilka felpåföljder kan köparen göra gällande?

När varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Det bör dock observeras att köparen inte kan göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst.


Avhjälpande och omleverans

Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse får köparen i stället kräva omleverans (Se 34 § 2 st. köplagen). Företar säljaren inte avhjälpande eller omleverans, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (Se 34 § tredje stycket KöpL).


Prisavdrag och hävning

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). För att köparen ska få häva köpet krävs dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Som utgångspunkt måste köparen dessutom kunna lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad för att få häva köpet (66 § första stycket KöpL).


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är att om ett fel föreligger, har du som köpare i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse får du dessutom kräva omleverans. Skulle säljaren inte företa avhjälpande eller omleverans, har du rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet.


Du har i andra hand rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation. Hävning förutsätter dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.


Vi på Lawline kan hjälpa dig!

Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1455)
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?
2022-01-05 Felaktig bil - vad göra?

Alla besvarade frågor (98541)