Har jag rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen?

2021-11-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej.Jag och min sambo köpte en bil av en bilhandlare (enskild firma) i mars 2021. Pris 97.000,- miltal 14500km. Direkt efter att vi köpt bilen märker vi att den börjar rycka när vi kör den. Detta fel uppkommer först efter att man kört bilen ca 1h, vilket man inte gör när man provkör den, vilket därför inte kunde upptäckas. Inte heller har vi informerats om detta fel. Vi kontaktar säljaren och åberopar dolt fel. Säljaren tar in bilen för reparation. Vi får betala för delarna. Vi får inte någon lånebil eller ersättning för resekostnader Sthlm-Nkpg. Vi är utan bil i 3v. Vi får tillbaka bilen, igen med samma fel. Vi påpekar detta men är inte villiga att igen behöva åka till Nkpg och ta oss hem utan bil, för att sedan vara utan bil i flera veckor. (Vi har tvillingar på 2 år). Det drar ut på tiden och vi får ingen hjälp om vi inte "går med på" hans önskemål om att lämna bilen i Nkpg. Tillslut får vi nog och lämnar in den på en verkstad i sthlm där vi bor. Vi fakturerar säljaren för verkstadskostnaden och informerar om vad felet anses vara denna gång och att vi vill laga den i sthlm. Han nekar och säger att vi måste köra till Nkpg då det är billigare att laga på "hans" verkstad. Efter många om och men kommer han upp och hämtar bilen, den har nu varit inne på verkstaden i 3v utan något besked om när vi får tillbaka den. Vi undrar nu, om felet kvarstår vad har vi för rätt att häva köpet utan kostnad för vår del? Samt vad har vi rätt att kräva för ersättning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du och din sambo – i egenskap av konsumenter – har köpt en bil av en bilhandlare, att denna (bilen) för tillfället är inne på reparation hos bilhandlaren och att du och din sambo undrar om ni har rätt att häva köpet ifall felet fortfarande finns kvar efter reparationen.


Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om ni inte har köpt bilen som konsumenter av en näringsidkare, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.


Hävning förutsätter fel i vara

Att köpet hävs, innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. En viktig förutsättning för att köparen ska få häva köpet är dock att den av honom eller henne köpta varan faktiskt är felaktig (22 § KköpL) och att köparen lämnar säljaren ett meddelande därom – det vill säga, att köparen reklamerar felet (23 § KköpL).


När föreligger fel i vara?

En vara är inte avtalsenlig, om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet. Stämmer varan inte överens med avtalet, föreligger ett fel i varan. Detsamma gäller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § KköpL).


Vilka påföljder kan köparen göra gällande vid fel i vara?

I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL).


Köparen kan dock inte göra gällande vilken av felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (26 § KköpL). I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL).


För rätt till hävning krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KköpL). Detta innebär att en helhetsbedömning måste göras, varvid bland annat köparens individuella förutsättningar och säljarens möjligheter att rätta till felet genom övriga påföljder beaktas.


Vad gäller i ert fall?

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ni i första hand har rätt till avhjälpande eller omleverans. I andra hand har ni rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter er reklamation. För att ni ska få häva köpet krävs dessutom att felet är av väsentlig betydelse för er.


Eftersom en helhetsbedömning måste göras, är det svårt att här ge ett konkret svar på frågan om felet är av väsentlig betydelse för er; men med hänsyn till den tid ni kommer ha fått vänta på att bilen ska repareras – samtidigt som ni ju faktiskt är i behov av en fungerande bil då ni har tvillingar på två år – är min bedömning dock att så mycket sannolikt är fallet. Det vill säga: i så fall har ni rätt att häva köpet om felet fortfarande finns kvar efter reparationen.


Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av er igen om ni har fler frågor!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1345)
2022-01-20 När kan man reklamera?
2022-01-20 Har man rätt att häva köpet och lämna tillbaka vara vid fel?
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (98562)