Har jag rätt till a-kassa när en provanställning tagit slut?

2018-03-14 i A-kassan
FRÅGA
Hej, provanställning är väl en tidsbegränsad anställning där båda parter har rätt till att tacka nej??? Jag har precis avslutat en provanställning på 6 månader och jag vantrivdes något fruktansvärt på arbetsplatsen. Förlorar jag min rätt till a-kassa då? Enligt mig själv provade jag något som inte passade mig. Jag kan lätt se att jag hade blivit sjukskriven pga de rådande psykosociala miljön. Så enligt mig själv har jag tagit ansvar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om a-kassa hittar du i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Där framgår bland annat vilka krav du behöver uppfylla för att få rätt till ersättning. Bland annat behöver du vara medlem i a-kassan, och ha arbetat en viss tid för att få rätt till ersättning. I lagen finns även regler om avstängning från ersättning:

- Enligt 43 a § ska en sökande stängas av från rätt till ersättning i 5, 10 eller 45 dagar om hen utan godtagbart skäl har avvisat ett erbjudet lämpligt arbete.

- Enligt 43 b § p. 1 ska en sökande stängas av från rätten till ersättning i 45 ersättningsdagar om hen utan giltig anledning lämnat sitt arbete. Detta kan till exempel vara fallet när en person har sagt upp dig själv.

Sjukdom eller mobbning kan dock vara en giltig anledning att lämna sitt arbete, och ska inte leda till avstängning från ersättning. A-kassan gör en bedömning när du ansöker om ersättning, och kan till exempel be dig lämna in läkarintyg och anteckningar från möten med chef och skyddsombud. A-kassans bedömning brukar vara strikt.

En fråga är alltså om du själv har lämnat ditt arbete, eller om din anställning helt enkelt var avslutad. Enligt lagen om anställningsskydd får avtal träffas om en tidsbegränsad provanställning, som varar maximalt i 6 månader. Både du och din arbetsgivare har rätt att ta ställning till om ni vill att anställningen ska fortsätta därefter. Om ingen av er avbryter anställningen så omvandlas den till en tillsvidareanställning, när den avtalade prövotiden (6 månader i ditt fall) har löpt ut (6 § LAS).

I ditt fall har en tidsbegränsad anställning löpt ut, vilket i sig inte innebär att du har orsakat din arbetslöshet. Däremot framgår det inte i din fråga om du har blivit erbjuden en fortsatt anställning eller inte. Om du har tackat nej till en fortsatt anställning kan a-kassan bedöma att du har förlängt din tid i arbetslöshet. Det kan i så fall finnas en risk att a-kassan bedömer att du ska stängas av från rätten till ersättning under en period. Har du däremot inte blivit erbjuden någon fortsatt anställning, så har du inte försatt dig i arbetslöshet och ska inte stängas av från ersättning.

Jag råder dig att kontakta en a-kassa som kan svara på frågor om din rätt till ersättning.

Rebecka Hård af Segerstad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93062)