Har jag samäganderätt till bil?

FRÅGA
Jag funderar lite på sambolagen och samäganderätten. Sambolagen reglerar ju bouppdelningen om man skulle gå isär men där räknas ju inte bilar in.Jag och min sambo har köpt en bil tillsammans och vi har båda två betalat lika mycket på den. Men min sambo står som ägare på den.Vid en eventuell separation så har jag ju ingen rätt till bilen enligt sambolagen men då undrar jag om samäganderätten träder in?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För sambor och samägande gäller huvudprincipen att den som faktiskt förvärvat egendom också ska ses som egendomens ägare. Det finns däremot något som benämns som samboegendom. Det innefattar att bohag som är införskaffat för gemensamt bruk kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning (3 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet. Bilar är alltså inget som utgör samboegendom och ska därför inte delas lika på.

Det kan däremot i ditt fall röra sig om en så kallad dold samäganderätt. För att det ska vara aktuellt krävs att en av samborna köpt egendom i sitt namn men för gemensamt bruk, att den andre sambon underlättat förvärvet med ett ekonomiskt tillskott och att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska vara samägt, samt att det är bådas vilja att egendomen ska vara samägd. I sådana fall ska bilen delas lika på vid upplösningen av samboförhållandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2731)
2020-09-26 Kan en sambo begära bodelning efter att tidsfristen löpt ut?
2020-09-25 Hur blir det med det jag investerar i min sambos hus om vi går isär?
2020-09-25 Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?
2020-09-23 Hyresvärd och hyresgäst - sambor?

Alla besvarade frågor (84484)