Har kommunen informationsplikt gällande rätt till insatser för funktionsnedsatta?

2021-09-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag undrar om kommuner har informationsplikt till exempel till anhöriga till barn med funktionsnedsättning som vill veta vad de har rätt att söka för insatser. I vilken lag hittar jag i så fall detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om insatser för funktionshindrade finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Regioner och kommuner ska, om inte något annat avtalats, svara för insatser enligt 9 § LSS (2 § LSS). Insatser enligt LSS är frivilliga och lämnas endast om den enskilde eller dennes anhöriga begärt det. För personer under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för denne (8 § LSS).

Som jag förstår det har kommunen ingen informationsplikt gentemot den enskilde eller dennes anhöriga att informera om vad för insatser personen har rätt till. Kommunen har däremot en skyldighet att tillgodose och anpassa den hjälp personen i fråga har behov av (3 § LSS). Om man däremot fått avslag eller minskad assistansersättning ska denne skyndsamt informeras om de möjligheter av stöd som kommunen kan erbjuda (15 § p 1-2 LSS).

Sammanfattningsvis, det är alltså upp till den som har behov av stöd eller dennes anhöriga att begära insatser enligt 8 § LSS, och det är av stor vikt att den enskilde inte går miste om insatser på grund av okunskap om de möjligheter lagen erbjuder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96403)