Har man företrädesrätt till återanställning efter avslutat vikariat?

FRÅGA
Jag har anmält intresse av företrädesrätt när jag blev uppsagd pga arbetsbrist. Jag fick återanställning på ett vikariat som jag jobbar på nu. När vikariatet är avslutat efter 6 månader har jag då rätt till företräde till återanställning igen? Gäller det i så fall från det datum mitt vikariat avslutades eller från den dag jag blev arbetslös efter min uppsägningstid?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har företrädesrätt till återanställning och från vilket datum det gäller. Svaret hittar vi i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Företrädesrätt till återanställning efter tidsbegränsad anställning

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning (5 § 2 punkten LAS). Företrädesrätten till återanställning omfattar även arbetstagare som anställs för begränsad tid och som på grund av arbetsbrist inte får fortsatt anställning förutsatt att arbetstagaren varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren samt har tillräckliga kvalifikationer (25 § 1 stycket LAS). Företrädesrätten gäller från då uppsägningen skedde eller besked lämnades eller ska ha lämnats enligt 15 § LAS och nio månader framåt (25 § 2 stycket LAS). Enligt 15 § har arbetsgivaren en skyldighet att lämna besked till den anställde om denna inte kommer få fortsatt anställning när anställningen upphör minst en månad innan anställningstidens utgång förutsatt att arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren.

Du har en tidsbegränsad anställning, jag utgår från att du varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och att du har tillräckliga kvalifikationer. Förutsatt att vikariatet inte förlängs på grund av arbetsbrist har du därför företrädesrätt till återanställning och detta börjar löpa från den tidpunkt du får besked om att din anställning inte kommer fortsätta efter anställningstidens slut och nio månader framåt.

Anmäla företrädesrätt till återanställning

Det besked som arbetsgivaren lämnar om du inte får ny anställning ska vara skriftligt och innehålla information angående om du har företrädesrätt till anställning och huruvida denna rätten kräver anmälan för att gälla (16 § LAS). Du måste du anmäla din företrädesrätt till arbetsgivaren för att göra anspråk på den (27 § LAS).

Sammanfattning

Om ditt vikariat upphör på grund av arbetsbrist, du varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och har tillräckliga kvalifikationer har du företrädesrätt till återanställning. Denna börjar då gälla från den dagen du får besked om att du inte får ny anställning efter att vikariatet upphör och nio månader framåt. För att göra anspråk på denna rätt måste du anmäla den till arbetsgivaren.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1920)
2022-01-22 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och möjlighet att säga upp en anställd
2022-01-22 Kan man bli uppsagd för att man går på gravidpenning?
2022-01-18 Omplacering vid sjukskrivning
2022-01-16 Kan jag påskynda min uppsägningstid om arbetsgivaren inte vill det?

Alla besvarade frågor (98562)