Har man i chefsposition rätt till ledighet för studier?

2018-09-30 i Studieledighet
FRÅGA
Har man rätt till studieledighet oavsett vilken position man har i ett företag? Tex om jag är i en ledande chefsposition med personalansvar - har jag rätt att studera på deltid men samtidigt ha kvar min tjänst, arbetsuppgifter och lön för resten av tiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Din fråga handlar om studieledighet och bestämmelser om detta kan hittas i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (Studieledighetslagen).

Studieledigheten
Du har rätt till studieledighet förutsatt att du varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader de senaste två åren (3 § Studieledighetslagen). Din arbetsgivare får inte neka dig tjänstledigt för studier men denne har rätt skjuta upp dina studier med 6 månader (5 § Studieledighetslagen). Om man innehar personalansvar är risken större att ens ledighet blir uppskjuten eftersom ledighet innebär en större olägenhet för arbetsgivaren.

Deltidsstudier
Det som stadgas i lagen är att du har rätt till den ledighet du behöver för att fullfölja utbildningen (1 § Studieledighetslagen). Det innebär att du själv kan välja hur mycket ledighet du behöver för din utbildning. Lagen ger dock ingen rätt att själv fördela när du vill arbeta utan detta är upp till din arbetsgivare att bestämma.

Om din tjänst inte kan utföras på deltid på grund av eventuellt personalansvar har din arbetsgivare rätt att omplacera dig. Detta kan påverka lönen. När du avslutar dina studier är du dock tillförsäkrad samma arbetsförhållanden och arbetsvillkor (9 § Studieledighetslagen).

Jag rekommenderar att du i samråd med en arbetsgivare försöker komma fram till en lösning som fungerar för båda parter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?