Har man rätt att vara tjänstledig för studier under lov?

2018-04-30 i Studieledighet
FRÅGA
Vad har jag för laglig rätt att vara tjänstledig även under loven?Kan min arbetsgivare "tvinga" mig att arbeta under loven då jag är tjänstledig för studier?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Tjänstledigt för studier
Du har ingen skyldighet att arbeta under tiden du studerar, om studierna är sammanhängande, och därmed löper över båda terminerna. Om det däremot är två olika utbildningar, som inte hänger ihop, och du har begärt två olika ledighetsperioder så kan arbetsgivaren kräva att du arbetar mellan de två perioderna. Om du ansökt om tjänstledigt under hela din studietid så har du rätt till behövlig ledighet från anställning för att klara av dina studier, enligt 1 § lag om arbetstagares rätt till ledighet under utbildning (StudL). Därmed har din arbetsgivare inte rätt att kräva att du söker din studieledighet per termin utan det är fullt möjligt att ansöka om studieuppehåll under hela studietiden. Har denna beviljats kan din arbetsgivare därmed inte kräva att du arbetar mellan terminerna. Lagen innehåller dock ingen uttrycklig begränsning av studieledighetens längd, utan tjänstledigheten får begränsas till den tid som i det enskilda fallet behövs för studiemålet.

Arbetsgivarens rätt att skjuta upp studieledighet
Vad som kan vara bra att ha i åtanke är att din arbetsgivare inte har någon skyldighet att bevilja en ansökan om studieledighet omgående, utan kan skjuta upp studieledigheten till senare tid än arbetstagaren har begärt, enligt 4 § StudL. Det kan resultera i att du kanske inte får återgå till dina studier nästa termin, om du vill ha kvar din anställning på jobbet du är tjänstledig från. Studieledigheten kan skjutas upp max 6 månader om du omfattas av ett kollektivavtal, enligt 5 § StudL. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta upp din tjänstledighet i 2 år, enligt 6 § StudL.

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Fick du svar på din fråga?