Har man som far rätt att kräva faderskapstest?

2021-10-20 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Jag skulle vilja veta om jag som man kan kräva faderskapstest för vår nyfödde son?Jag och min sambo har inga planer på att gå isär eller i någon form av tvist. Vi fick göra ett faderskapstest för våran förstfödde efter hänvisning att vi faktiskt betalar skatt för att kunna kräva tex dessa saker.Vad säger reglerna egentligen, då man inte blir klok av att googla.Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om faderskapstest finns i föräldrabalken (FB).

När ett barn föds är socialnämnden skyldiga att utreda vem som är far till barnet (2 kap. 1 § FB). Eftersom ni är sambor så kommer de ju börja med att utreda om du kan vara far till barnet. Socialnämnden inhämtar då uppgifter från modern och andra personer som kan vara relevanta för utredningen (2 kap. 4 § FB). Just i samboförhållanden anses ofta faderskapsfrågan vara så uppenbar att det inte krävs mer utredning för att fastställa faderskapet. Då ska socialnämnden ge dig som man möjlighet att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § FB). Socialnämnden bör dessutom verka för att en blodundersökning, alltså ett faderskapstest, görs om mannen begär det även om inget tyder på att mer än en man är aktuell som möjlig far till barnet (2 kap. 6 § FB). I denna process är det socialnämnden som står för kostnaderna av faderskapstestet.

Skulle faderskapet redan vara fastställt så kan du som far inte kräva ett faderskapstest. Det är endast barnet som kan väcka en talan om fastställande av faderskap i domstol. Denna talan kan dock modern eller socialnämnden föra i barnets ställe (3 kap. 5 § FB).

Skulle faderskapet redan vara fastställt och du och din sambo är överens om att göra ett faderskapstest så finns det inga regler som hindrar detta. Det finns dock inte heller några regler som ger en privatperson rätt att kräva att staten/kommunen ska stå för kostnaderna för ett faderskapstest i detta fall. Tyvärr innebär det att man som privatperson får stå för kostnaderna för faderskapstestet själv.

Sammanfattningsvis kan du som man alltså kräva att ett faderskapstest görs om det sker före faderskapet är fastställt. Skulle faderskapet redan vara fastställt så kan din sambo eller socialnämnden, väcka talan i domstol om fastställande av faderskap. Skulle ni välja att göra faderskapstestet på annan väg så är det tyvärr ni som får stå för kostnaderna själva.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (376)
2022-01-01 Ändring av faderskap
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap

Alla besvarade frågor (98481)