Har min sambo rätt till den bostadsrätt jag äger?

2018-10-15 i Bodelning
FRÅGA
Hejhar inte något samboavtal i ska separera vi bor i en bostadsrätt som jag har betalat allt på och renoveratnu vill hon ha en del pengar som bostadsrätten är värd vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler som blir aktuella när sambor separerar finns in sambolagen.

När sambor separerar kan någon av samborna begära att samboegendomen ska delas dem emellan i en bodelning (8 §). Med samboegendom avses bland annat den gemensamma bostaden, men även det gemensamma bohaget, alltså möbler och dylikt. En förutsättning för att egendom ska anses vara samboegendom är att den förvärvats för gemensam användning (3 §). Din sambo har alltså rätt att göra anspråk på din lägenhet i en bodelning, trots att du köpt den, om den köptes för att ni skulle på i den gemensamt, eftersom den i sådant fall ska ingå i bodelningen. Köptes inte din bostadsrätt för att ni skulle bo i den gemensamt, har din sambo inte rätt till någon del av den i en bodelning.

Andelsberäkningen

1. Vid en bodelning räknas först vardera sambos andel i boet ut (12 §). Detta innebär att man räknar ihop det totala värdet av den egendom som respektive sambo äger.

2. När man fått ut ett värde av vad respektive sambo äger, ska sambons skulder, dras av på den totala andelen (13 §). Endast skulder som är hänförliga till samboegendom får göras avdrag för.

3. Det tredje steget i andelsberäkningen är att lägga samman värdena för respektive sambos egendom (minus skulderna) och sedan dela detta i hälften (14 §). Då har vi fått fram vardera sambos andel i boet. Därefter läggs värdet av skulderna på vardera sambos andel vilket är det totala värdet som sedan används vid lottläggningen. Skulderna läggs till på andelen, eftersom sambon har rätt att få täckning för de skulder som denne har som hör till samboegendom.

Lottläggningen

Det värdet som vi slutligen fått fram från andelsberäkningen används sedan vid lottläggningen, då egendomen alltså ska fördelas i enlighet med respektive sambos lott (16 §). Har ena sambon en lott värde totalt t.ex. 100 000 kronor, ska denne få egendom motsvarande detta på sin lott. Om en sambo inte får tillräckligt mycket egendom så att detta täcker dennes lott får den andre sambon ersätta denne med pengar istället (17 §) Eftersom lägenheten ägs av dig är det ofta naturligt att lägenheten tillfaller din lott. Om detta innebär att din sambos lott inte kan täckas av annan samboegendom, kan du bli tvungen att kompensera denne med pengar istället, motsvarande det värde som återstår på dennes lott. Din sambo kan dock ha rätt till lägenheten om denne anses ha bättre behov av bostaden än dig. Din sambo kan då ha möjlighet att överta lägenheten, i den mån det är skäligt (16 § andra stycket). Om din sambo övertar bostaden måste denne kompensera dig med samboegendom eller pengar i den mån det värdemässigt täcker sambons del av bostaden (17 § andra stycket).

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis ingår bostadsrätten i bodelningen endast om du förvärvat den för er gemensamma användning. Skulle den ingå i en bodelning kan din sambo eventuellt ha möjlighet att överta bostaden om denne har en så stor lott att du inte har möjlighet att kompensera denne på annat sätt, eller denne anses bäst behöva bostaden.

Ovanstående är de lagregler som finns i fråga om bodelning mellan sambor och aktualiseras när samborna inte kan komma överens själva och då måste luta sig mot den rättsliga regleringen. Om man inte kommer överens vid bodelningen kan man hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförättare som då sköter bodelningen (26 §). Kan samborna dock komma överens är de fria att själva avtala om hur egendomen ska fördelas och då upprätta och underteckna ett bodelningsavtal som stadgar förutsättningarna (20 §).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?