Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?

2021-05-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej LawlineHar Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009 i Sverige. Det innebär att Sverige har åtagit sig att förverkliga konventionen och dess bestämmelser i sin helhet. Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och den trädde i kraft i början av år 2009.

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1303)
2021-06-21 Hur tar man del av uppgifter ur belastningsregistret?
2021-06-17 Får man övervaka en parkeringsplats med kamera utan att upplysa om det?
2021-06-16 Var kan jag lära mig mer om juridik?
2021-06-13 Bristande kännedom om lokala förhållanden lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Alla besvarade frågor (93283)