Har vi rätt att få tillbaka hela summan som vi betalat för ett SPA-bad som inte har levererats i tid, trots att säljaren har en avtalsklausul om att behålla 30% om köpet avbryts?

2021-11-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har beställt och betalt hela summan för ett spabad den 9/3 2021. Vi väntar fortfarande på leverans. Enligt avtalet står det ngt om 100 dagar max leverans Även att han har rätt att behålla 30% om man vill avsluta ordern. Har han rätt till det? Fast vi vill ju inte avsluta ordern, utan bara ha tillbaks pengarna eller ha vårt spa. Han riskerar att gå i konkurs, tror vi. Har vi rätt att få tillbaks hela summan vi betalt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni har rätt att få tillbaka hela summan som ni har betalat!

Jag tolkar din fråga som att du är en konsument (privatperson) som handlar av en näringsidkare (SPA-leverantören), samt det faktum att du har köpt ett SPA-bad, som är en lös sak. Det gör att 1 § konsumentköplagen blir tillämplig,

Konsumentköplagen är en lag som är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att om du har ett avtal som innehåller klausuler som är till nackdel för dig i förhållande till konsumentköplagen, ska avtalsklausulen förklaras ogiltig.

Din rätt att kräva att säljaren fullföljer köpet, alternativt din rätt att häva köpet.

Du skriver i ditt brev att säljaren har lovat leverans inom 100 dagar. Det framgår även av ditt brev att du har betalat för SPA-badet. Säljaren är nu i uppenbart dröjsmål med sin del av avtalet. Du kan då välja på tre alternativ. Du får hålla inne din betalning tills att säljaren fullföljer sin del av avtalet, se 10­­-11§§ konsumentköplagen. Det är i ditt fall inte aktuellt, eftersom du redan har betalat. Du kan då kräva att säljaren fullgör köpet. Detta kräver dock att du inte väntar för länge med att framställa ditt krav, annars riskerar du rätten till att kräva att säljaren fullföljer köpet, se 12 § konsumentköplagen. Det tredje alternativet är att du har rätt att häva köpet. Detta eftersom säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse, se 13 § konsumentköplagen.

Du skriver även att du tror att säljaren håller på att gå i konkurs, varför jag rekommenderar dig att häva köpet så snart som möjligt.

Skadestånd

Säljaren har i det här fallet begått ett avtalsbrott genom sitt väsentliga dröjsmål. Du kan därför även ha rätt till skadestånd för kostnader som kommer till följd av dröjsmålet, exempelvis prisskillnad i det fall du köper ett likartad SPA-bad till dyrare pris, se 32 § konsumentköplagen.

Säljarens avtalsklausul gällande rätt att behålla 30% av summan.

I Konsumentköplagen finns regler om köparens avtalsbrott. De tar främst sikte på köparens dröjsmål med betalning. Det finns inga regler som hanterar köparens medverkansförpliktelse. Det är dock fullt möjligt för säljaren att skriva en klausul om rätten att behålla 30% av summan vid köparens avtalsbrott. Det görs möjligt med en så kallad analogi (liknelse) av köplagen. Köplagen gäller mellan två privatpersoner, eller mellan två näringsidkare. Avtalspartsförhållandet i den lagen anses vara likvärdiga till skillnad från konsumentköplagen, där säljaren anses ha en överlägsen position.

I 50 § köplagen föreskrivs det att köparen ska medverka till köpet. Det finns alltså möjligheten att skriva en sådan klausul för säljaren i det här fallet.

Klausulen som din säljare har skrivit i avtalet görs gällande i det fall du inte har medverkat till köpet, det vill säga om du avbryter köpet innan leverans, eller inte betalar hela summan.

Du har inte begått något avtalsbrott, varför klausulen inte kan göras gällande mot dig. I ditt fall är det säljaren som är i kraftigt dröjsmål, och därmed begår avtalsbrott. Det ger dig rätten att häva köpet, utan att du begår ett avtalsbrott.

Konsumentköplagen är i det här fallet överlägsen säljarens klausul, dessutom har du medverkat till köpet fullt ut i möjligaste mån, i den mening att du redan har betalt hela summan och gärna vill ta emot leveransen.

Konkurs

Om säljaren i ditt fall närmar sig en konkurs kan du få problem med att få tillbaka pengarna även om du har rätt. Om bolaget är ett aktiebolag som går i konkurs är det stor risk att bolaget har skulder till borgenärer, exempelvis banklån med mera. De skulderna utgör i regel prioriterade fordringar, och har därmed förtur ur konkursboets tillgångar. Ofta täcker inte konkursbolagets tillgångar de fordringar som finns. Det kan därför bli problem för de som har oprioriterade fordringar att få betalt, eftersom bolaget upphör efter konkursen, och därmed finns det ingen betalningsansvarig för resterande skulder.

Min rekommendation är därför att så snart som möjligt häva köpet för att få dina pengar återbetalda.

Sammanfattning

Du har full rätt att kräva återbetalning genom att häva köpet eftersom det är säljaren som är i dröjsmål med leveransen. Säljaren har begått ett avtalsbrott, vilket innebär att klausulen om att behålla 30% inte kan göras gällande. Konsumentköplagen är en tvingande lag till konsumentens fördel, vilket kommer av EU-direktiv. Det talar för att du har starka argument på din sida. Säljarens konkurs kan däremot innebära att du inte får betalt om det finns andra fordringar med högre prioritet än din.

Om du behöver hjälp med att häva köpet för att få tillbaka dina pengar, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1343)
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?
2022-01-11 Rätt att häva köpet efter ett reparationsförsök?
2022-01-10 Gäller reklamationsrätten när säljaren har utgett en kortare garanti?

Alla besvarade frågor (98493)