Har vi rätt till uppskov?

2021-08-07 i Inkomstskatt
FRÅGA
Vi har sålt vårt hus som är ett åretruntboende.Vi har bott där i två år under Corona men inte varit skrivna där och säljer nu och vill veta om vi har rätt till att ljuta upp vår vinstskatt när vi köpt en dyrare lägenhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna som styr beskattningen och uppskovsbeloppet finns i inkomstskattelagen (IL).

För att få slutligt uppskov med beskattningen när du säljer din bostad med vinst måste fyra förutsättningar vara uppfyllda (47 kap 2-5 § IL).

1. Att du säljer en privatbostad i Sverige eller övriga EES-området (ursprungsbostad). En privatbostad är ett småhus, tex. en villa eller ett radhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än hälften av ytan till permanentboende.

2. Att den privatbostad som du säljer har varit din permanentbostad, dvs att du varit bosatt där minst ett år eller om du varit bosatt där minst tre av de fem senaste åren. Undantag finns om du tvingas sälja tex. genom expropriation.

3. Du köper en ny bostad i Sverige eller övriga EES-området. Den nya bostaden ska vara ett småhus, en ägarlägenhet, en tomt där det uppförs småhus/ägarlägenhet eller en bostadsrätt.

4.Du flyttar in i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter försäljningen av ursprungsbostaden

Utifrån din fråga verkar samtliga krav uppfyllda för att ni ska beviljas uppskov.


Beloppsgräns

Det ska också noteras att det finns en beloppsgräns som innebär att uppskovsbeloppet inte får understiga 50 000 kronor (47 kap 6 § IL).

Uppskovsbelopp

När ni köper en dyrare bostad motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten (ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp) (47 kap 7 § IL). I frågan står inget om att ni har tidigare uppskovsbelopp. Ert uppskovsbelopp blir då kapitalvinsten i sin helhet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (96499)