Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?

2021-09-10 i Köplagen
FRÅGA
Hej Lawline. Jag (som företrädare för mitt enmans-AB) beställde en ny bil i April av stor handlare i Stockholmsområdet som jag muntligen vart lovad skulle komma i September. Nu säger dom att den är försenad till “kanske någon gång Q1 2022" och jag vill då häva avtalet då leverans är såpass osäker och långt bort. De vill då kräva mig på de 10% av köpeskillingen i vite (59k) som anges i avtalet :"Avbokningsavgift vid ej uthämtad bil avgår en avgift om 10% på totala köpekillingen.", trots att de inte kan leverera eller säga när jag kan få leverans. I avtalet står att läsa att leveransdato är: "Enligt senare bekräftelse med generalagent". Jag la beställningen i April i år, finner det inte rimligt att vänta i nästan ett år på en produkt jag beställt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom du i egenskap av näringsidkare av en annan näringsidkare har köpt en bil, dvs en lös sak, så blir köplagen (härefter förkortad som KöpL) tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala om villkor som ska gälla istället för lagen.

Har du rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål?

Du anger att ni muntligt har kommit överens om att bilen ska levereras i september. Muntliga avtal gäller på detta område, men kan givetvis vara svåra att bevisa. Om inget leveransavtal är avtalat gäller istället att varan ska avlämnas inom skälig tid (9 § KöpL). Detta innebär att du i första hand kan hävda att det avtalade leveransdatumet har överskridits, och i andra hand (om säljaren hävdar att något leveransdatum inte blivit överenskommet) att den period som kan anses skälig har/förväntas överskridas. För en bil som behöver beställas kan 3-4 månader generellt betraktas som skäligt och normalt. Att behöva vänta längre än så, om man inte har kommit överens om en längre leveranstid, är således inte skäligt. Avtalsvillkoret "Enligt senare bekräftelse med generalagent" har i detta sammanhang ingen betydelse eftersom du inte har fått någon sådan bekräftelse. Det enda du har fått information om att du kan få bilen någon gång nästa år, vilket är långt senare än det som ni först var överens om.

På grund av att säljaren förväntas hamna i dröjsmål (s.k. anteciperat dröjsmål) har du rätt att kräva fullgörelse eller att häva köpet (22 § och 62 § KöpL). I ditt fall verkar hävning vara den påföljd som du önskar. Detta har du rätt att kräva förutsatt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § första stycket KöpL). Du måste således visa att detta dröjsmål har väsentlig betydelse för dig och även att säljaren borde ha insett detta. Argument som du kan använda dig av är att du förväntade dig att få en bil i september och inte kan vänta ytterligare ett halvår innan du (kanske) får bilen levererad. Detta är också någonting som säljaren borde inse när denne förlängde det förväntade leveransdatumet med några ytterligare månader. Du har således rätt att häva köpet, eftersom det står klart att avtalsbrott kommer ske.

I och med att köpet hävs så behöver du inte heller betala något vite. Med andra ord upphör hela avtalet att gälla. En sådan klausul anses således endast giltig för det fall en köpare väljer att avboka en bil trots att säljaren levererar inom överenskommen tid, det vill säga när det inte föreligger någon grund för hävning.

Sammanfattning och råd

På grund av att det står klart att säljaren kommer att hamna i dröjsmål och begå ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för dig, vilket säljaren också borde inse, så har du rätt att häva köpet. Du behöver inte betala något vite, eftersom hela avtalet upphör att gälla. Mitt råd till dig är därför att du med hjälp av ovanstående argumentation vänder dig till bilfirman och hävdar din rätt. Om det inte leder till någon framgång kan du väcka talan om saken i domstol. Då det både är tidskrävande och kostar en del att processa i domstol är det bästa om ni kan komma överens på frivillig väg.

Om du behöver mer hjälp med att ta ditt ärende vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96369)