Häva faderskap

2018-11-15 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Om det framkommit att ens pappa inte är ens pappa biologiskt och man inte har någon kontakt kan man häva faderskapet juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om faderskap och upphävande av detsamma hittar vi i Föräldrabalken (FB).

Enligt 3 kap. 2 § FB finns en möjlighet för barn att väcka talan mot fadern om att upphäva dennes faderskap. För att nå framgång med en sådan talan ska rätten övertygas om att mannen inte är den biologiske fadern (se 1 kap. 2 § första stycket FB). Detta kan göras genom t.ex. DNA-analys som visar på att släktskap inte föreligger eller genom att lyfta fram andra särskilda omständigheter som visar på det. Om det går att visa på att din pappa inte är din biologiska pappa torde du därmed kunna upphäva faderskapet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (369)
2021-10-07 Om felaktig fastställd faderskap
2021-09-30 Fastställa faderskap som myndig
2021-09-29 Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination

Alla besvarade frågor (96402)