Hävande av samboavtal och testamente

2021-09-07 i Testamente
FRÅGA
Maken och jag har ett samboavtal med inbördes testamente. Vi har nu varit gifta i 15 år och tänker fortsätta med det. Kan vi bara riva avtalet samt testamentet och låta arvsrätten ha sin gång ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar hävandet av testamente och samboavtal. Jag kommer redogöra för detta nedan. Lagstiftning som aktualiseras då är bland annat sambolagen och äktenskapsbalken (ÄB).

Hävande av samboavtalet

Gällande samboavtalet (som regleras i sambolagen) så förlorade denna verkan när ni gifte er. Sambolagen är endast tillämplig på sambos och detta upphör så snabbt ni ingick äktenskapet, se 2 § sambolagen punkt 1.

Detta innebär således att ni inte behöver häva denna, den har redan förlorat verkan.

Hävande av testamentet

Inte lika entydiga förhållanden gäller vid hävandet av testamenten. Här gäller det att ni måste återkalla det, exempelvis genom att ni skriver ett nytt (och därmed upphäver den tidigare), genom att förstöra det eller genom att otvetydigt givit tillkänna att testamentet inte längre är uttryck för er yttersta vilja, se 10 kap. 5 § ÄB.

Eftersom ni båda verkar ense om att ni vill häva testamentet och låta arvsrätten gälla vid fördelningen av kvarlåtenskapen så borde det vara oproblematiskt att återkalla det. I slutändan är ju endast testamentet ett uttryck för testatorn (eftersom ni har ett inbördes testamente; båda makarnas) yttersta vilja, om ni inte längre vill att den ska gälla så kan ni antingen bränna eller riva sönder denna – då gäller den inte längre.

Resultatet av detta (förutsatt att ni inte har något annat giltigt testamente) är att arvsrätten fördelar kvarlåtenskapen efter er.

Jag hoppas ni fick svar på er fråga!

Victoria
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2949)
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?

Alla besvarade frågor (96369)