Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal

2021-07-31 i God man
FRÅGA
Min pappa är 82 år och har ingen dator eller internet, han har en gammal telefon då han bara ringer och sms:ar. Problemet som blir är att idag krävs det BankID och man blir hänvisad att logga in på diverse hemsidor när det gäller avfall, tv ja allt ska man göra via sin dator. Pappa klarar inte att trycka 1 för det och 2 när han försöker ringa om sitt kanalpaket som inte fungerar, då kommer jag till hjälp me då går det inte för då behövs en fullmakt. Den äldre generationen har glömts bort och det gör att vi som anhöriga får söka hit och dit. Finns det inget intyg som man kan använda till allt så man slipper söka på respektive tjänst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina funderingar. Jag kommer nedan att redogöra för lite olika lösningar och hoppas att det kan ge er i vart fall lite ledning.

Anhörigbehörighet

Utan att egentligen behöva en fullmakt har en nära anhörig behörighet att företräda sin närstående med vardagliga ekonomiska handlingar och andra åtgärder för att den närståendes vardag ska kunna fortgå som vanligt. Hit räknas exempelvis att betala räkningar, ingå enklare avtal såsom exempelvis hemförsäkring samt att ansöka om stödinsatser som exempelvis hemtjänst.

Dock måste man kunna legitimera att man är en nära anhörig, vilket man kan göra genom att uppvisa ett familjebevis från Skatteverket. Ett sådant kan beställas på Skatteverkets hemsida (länk här).

För bankärenden kan man även kontakta banken och upprätta en fullmakt för sådana ärenden. Det hjälper de allra flesta banker gärna till med.

Fullmakt och framtidsfullmakt

En fullmakt kan gälla både ekonomiska och personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt träder i kraft den dag den berörde inte längre är i stånd att själv besluta om sina angelägenheter.

God man

Enligt 11:4 FB kan rätten besluta om godmanskap till den som på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Ett sådant beslut kan dock inte fattas utan samtycke från den berörde.

Vid godmanskap behåller den anhörige sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att endast rättshandlingar som företagits med dennes samtycke blir bindande (11:5 FB).

Förvaltare

Förvaltarskap är ett ännu mer ingripande alternativ än godmanskap och bör inte anordnas om det finns mindre ingripande alternativ. Förvaltarskap kan bli aktuellt om någon är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom (11:7 FB). Enligt 11:9 FB har förvaltaren ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget.

Sammanfattning

Det finns både mer och mindre ingripande alternativ. Jag anser att en fullmakt är ett lämpligt alternativ för den situation du beskriver.

Hoppas att svaret har gett er i vart fall lite vägledning och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (547)
2021-12-05 Har en god man rätt till den enskildes egendom efter bortgång?
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man

Alla besvarade frågor (97671)