Hur ärver syskon och syskonbarn?

2018-09-12 i Arvsordning
FRÅGA
En person har gått bort. Denne person har tre helsyskon. Två av dessa är i livet, den tredje har gått bort. Detta tredje bortgångna syskon har ett barn i livet, alltså ett syskonbarn. Som jag har förstått det ärver syskonbarnet sin förälders del, det bortgångna syskonet, och får därmed lika stor del av arvet som helsyskonen. Stämmer detta?Den avlidne personen har utöver sina två helsyskon och syskonbarnet, även ett halvsyskon på moderns sida. Detta halvsyskon finns inte längre kvar i livet. Men lämnade efter sig tre barn. Frågan är hur dessa tre halvsyskonbarn ärver?Alternativ 1: Syskon och syskonbarn ärver lika. I detta fall skulle de två helsyskonen samt helsyskonbarnet ärva varsin fjärdedel. Den sista fjärdedelen skulle sedan de tre halvsyskonbarnen dela lika på. (Detta skulle betyda att de ärver 1/3 av 1/4 var, vilket är en 1/12 av hela arvet.)Alternativ 2: Syskon ärver sin förälders del. Fadern ärver då hälften. De två helsyskonen och helsyskonbarnet delar då lika på faderns del, en tredjedel var. Modern ärver den andra hälften. Denna delas då lika mellan hennes fyra barn. De två helsyskonen och helsyskonbarnet får då en fjärdedel var av moderns del. Den sista fjärdedelen av moderns del skulle sedan de tre halvsyskonbarnen få dela lika på. (Detta skulle betyda att de ärver 1/3 av 1/4 av 1/2 var, vilket är en 1/24 av hela arvet.)Är något av dessa alternativ riktiga, eller är det något jag har missat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att arvlåtarens avkomlingar i första hand är de som ärver kvarlåtenskapen (se 2 kap. 1 § ÄB). Om det inte finns några avkomlingar är det arvlåtarens föräldrar som ärver hälften var (se 2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om en förälder har avlidit träder dennes barn, dvs arvlåtarens syskon, in istället. I ett avlidet syskons ställe träder dennes avkomlingar in (se 2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB).

Som jag uppfattar det utifrån din fråga har arvlåtaren varken några avkomlingar eller föräldrar kvar i livet. I livet finns däremot 2 helsyskon, ett syskonbarn till ett avlidet helsyskon och tre syskonbarn till ett avlidet halvsyskon på moderns sida.

Detta innebär att det arv som skulle ha tillfallit arvlåtarens pappa fördelas lika (1/3 vardera) mellan de två helsyskonen samt syskonbarnet till det avlidna helsyskonet. Arvet som skulle tillfallit arvlåtarens mamma fördelas mellan de två helsyskonen, syskonbarnet till det avlidna helsyskonet och de tre syskonbarnen till det avlidna halvsyskonet. Fördelningen mellan dessa ser ut så att helsyskonen och syskonbarnet efter helsyskonet ärver 1 / 4 vardera av mammans del medan de tre syskonbarnen efter halvsyskonet delar på den 1/ 4 som det avlidna halvsyskonet skulle ärvt. Det andra alternativet som du lade fram i din fråga är alltså det rätta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88421)