Hur avbryts en preskriptionstid?

2018-02-27 i Preskription
FRÅGA
Hej!I juni 2008 fick jag en skuld till ett företag på grund av ett domslut via tingsrätten i ett E mål.Detta domslut överklagade jag men förlorade tyvärr tvisten även i hovrätten.År 2010 gjorde företaget ansökan hos kronofogden om att få utmäta skulden som blev fastställt av tingsrätten år 2008.Skulden är idag med ränta över 900 000 ur och kronofogden har vid några tillfällen under dessa år undersökt om jag har tillgångar för att betala skulden till företaget, vilket jag ej har haft så jag har ej betalat något på skulden.Det jag undrar över angående detta är preskriptionstiden ,för när jag läser preskriptionslagen så uppfattar jag det som att i detta fall när företaget som jag hade en tvist med för en talan mot mig via domstol så betyder det att preskriptionstiden endast kan avbrytas en gång och att skulden till företaget isåfall preskriberas detta år?MvhAnna
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättsläget

Precis som du skriver preskriberas en fordran efter tio år om inte preskriptionstiden avbryts dessförinnan. Detta framgår av 2 § Preskriptionslagen (1981:130). Det framgår inte av din fråga om du handlar i egenskap av näringsidkare (företagare) eller som konsument (för personligt bruk). Om skulden uppkommit genom att du i egenskap av konsument har handlat en vara, tjänst eller annan nyttighet, är preskriptionstiden endast 3 år, se 3 § PreskL. Av din fråga att du döma verkar detta dock inte troligt.

Av 5 § PreskL framgår att preskriptionstiden kan avbrytas på flera olika sätt, bl.a. genom amortering, betalning av ränta eller på något annat sätt erkänner skulden. Men preskriptionstiden kan också avbrytas om du får ett skriftligt betalningskrav eller en påminnelse om att skulden existerar. Slutligen kan preskriptionstiden avbrytas genom att borgenären (det företag som du är skyldig pengar till) väcker talan mot dig vid domstol.

Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller påminnelse, löper en ny preskriptionstid på tio år från dagen för avbrottet, se 6 § PreskL. Det stämmer alltså inte att företaget måste väcka talan mot dig för att preskriptionstiden ska avbrytas. Det stämmer inte heller att man bara kan avbryta preskriptionstiden vid ett tillfälle. Varje gång som du antingen avbetalar, blir skriftligt påmind, får ett skriftligt krav etc. börjar en ny preskriptionstid löpa. Låt oss säga att du har fått en skriftlig påminnelse om skulden 2014. Då kan inte skulden preskriberas förrän tidigast 2024.

Bedömning i ditt fall

Eftersom du inte har gjort någon avbetalning av lånet eller av räntan, har inte en ny preskriptionstid börjat löpa av den anledningen. Mer besvärande för dig är att företaget vände sig till Kronofogden 2010 för att utmäta din egendom. Detta faller med största sannolikhet (utan att veta de exakta omständigheterna i ditt fall) in under att du har fått ''ett skriftligt betalningskrav'', och innebär i så fall att en ny preskriptionstid började löpa 2010 (och kan tidigast preskriberas 2020).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93062)