Hur begär man sin laglott?

2017-06-25 i Laglott
FRÅGA
Bouppteckning klar, men hur skriver man för att begära laglott vid arvskifte? Hur lång tid har man på sig efter bouppteckning är registrerad? Finns det en mall för att kräva laglott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om laglotten

Laglotten består av hälften av arvslotten och tillkommer endast bröstarvingarna (7 kap. 1 § ÄB). I laglotten räknas också de gåvor som utgör förskott på arv (se 6 kap. ÄB) och även egendom som arvlåtaren testamenterat till bröstarvingen (7 kap. 2 § ÄB). Alltså får inte bröstarvingen laglotten utöver dessa värden.

Hur begär du din laglott?

För att du ska få ut din laglott måste du påkalla (begära) en jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Detta kan ske genom att du antingen meddelar ditt anspråk till testamentstagarna eller att du väcker talan mot dem. Det finns inga krav på hur meddelandet till testamentstagarna ska se ut, men av bevisskäl kan e-post eller brev vara att föredra. Det som ska framgå av meddelandet är som sagt "ditt anspråk", dvs. att du yrkar att få ut din laglott och kräver att de avstår den del som är reserverad för laglotten.

Hur länge kan du begära din laglott?

Påkallan om jämkning kan du framställa inom sex månader efter det du fått ta del av delgivning av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Testamenten ska nämligen delges er arvingar genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift (se 14 kap. ÄB).

Om du inte inom sex månader har påkallat jämkning av testamentet, har din rätt gått förlorad.

Mall för att kräva laglott?

Vi har ingen mall över hur en sådan begäran bör se ut, men om du behöver ytterligare hjälp med att upprätta en begäran rekommenderar jag dig att boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (879)
2022-01-18 Laglott och återbäring av gåva
2022-01-16 Kan fastigheter inkluderas i laglotten?
2022-01-14 Kan man ta ut sin laglott och därefter ärva mer genom efterarv?
2022-01-14 Kan min förälder testamentera bort 50 % av min arvslott?

Alla besvarade frågor (98564)