Hur beskattas fast egendom i Indien?

FRÅGA
Hej!Jag har bott i Sverige i sex år och är obegränsat skattskyldig i Sverige. Jag kommer att sälja en bostadsrätt i Indien och ska betala kapitelvinst i Indien . Ska jag betala 22 procent kapitelvinst i Sverige och vinstskatt i Indien ska avräknas i Sverige.Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller Sverige och Indien finns ett skatteavtal som ska undanröja dubbelbeskattning. Skatteavtalet återfinns i bilagan (svenska: bilaga 1 & engelska: bilaga 2) till lag (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien och det är hit jag främst hänvisar mina svar.

Vilken stat som är din hemviststat baserar sig på vilken stat du bor i främst, men även vilken stat du har ett stadigvarande boende, där du stadigvarande vistas samt där du är medborgare (art. 4 skatteavtalet). Jag utgår i mitt svar från att din hemviststat är Sverige.

Du har sålt fast egendom i Indien enligt definitionen i art. 6 skatteavtalet. Sådan "realisationsvinst" får beskattas i Indien (art. 13.1 skatteavtalet). Sverige ska då avräkna samma belopp som du betalat i skatt i Indien från skatten i Sverige (art. 24.3 a) skatteavtalet).

Hoppas dina frågor har blivit besvarade! Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka ett möte genom att klicka här eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (281)
2021-04-11 Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln
2021-03-30 Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam
2021-03-29 Betala svensk skatt på kanadensisk pension
2021-03-29 Skatt i EU

Alla besvarade frågor (91196)