Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?

FRÅGA
Hur ska jag bära mig åt om jag vill ha Mina egna Domar som inte syns i Belastningsregistret?Har kontaktat Domstolen jag blev dömd i men Jag kan inte målsnummer till domen/domarna.Räcker tydligen inte med Personnummer och information om ärendet som domen består av?Finns det någonting jag kan göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Lag om belastningsregister.

Domar i belastningsregistret

Varje enskild person har rätt att begära ut samtliga uppgifter ur ens eget belastningsregister (lag om belastningsregister 9 §). Det är polismyndigheten som ansvarar för belastningsregistret och det är därmed hos polisen som du begär utdrag ur ditt belastningsregister, begär utdrag här.

Uppgifterna i ditt belastningsregister försvinner dock från registret efter x antal år, beroende på vilket straff som utdömdes (lag om belastningsregister 17 §). Eftersom du skriver att dina egna domar inte syns i belastningsregistret så antar jag att dessa uppgifter har gallrats.

Begära domen från domstolen som dömde i målet

Domstolarna är dock skyldiga att föra register över alla mål som de hanterar. Det betyder att en domstol ska föra register över brottmål och vad de har beslutat i målet och denna registrering har ingen tidsbegränsning. Du kan därmed beställa domen från den domstol som dömt i målet, se här.

Generellt krävs det dock att du vet målnumret för att kunna beställa domen, och tyvärr finns det inget speciellt sätt att gå tillväga för att få tag på ett målnummer.

Mitt råd till dig är att du vänder dig till domstolen igen som har dömt i ditt mål och där uppger du namn, personnummer på inblandade personer, vad ärendet handlar om, när i tiden domen kom osv så kanske domstolen kan försöka att hitta domen. Detta innebär mer jobb för domstolen, men enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av domar om de inte är sekretessbelagda. Eftersom du är part i målet bör de inte kunna neka dig tillgång pga. sekretess.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (390)
2022-01-18 Banksekretess - tvist i ARN?
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?

Alla besvarade frågor (98657)