Hur fördelas arvet efter en person som har ett särkullbarn och ett barn med sin make?

2020-05-10 i Make
FRÅGA
Min son är gift och makarna har ett barn tillsammans. Hans maka har sedan tidigare ett barn. Inget testamente finns. Min son har 1979 fått som gåva (gåvobrev, enskild egendom) 50% av en fastighet (50% gavs till hans bror). vad händer om min sons maka avlider?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Om en person som är gift avlider ska en bodelning göras

Det första som händer om en person som är gift avlider är att en bodelning ska göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB).

Hur går bodelningen till?

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). I bodelningen mellan din son och hans avlidne makes dödsbo kommer alltså fastigheten som är hans enskilda egendom hållas utanför. Om den avlidne maken hade annan enskild egendom hålls denna utanför på hennes sida. Det som tillfaller din son i bodelningen, alltså hans enskilda egendom + hälften av giftorättsgodset, är hans att behålla. Det som tillfaller den avlidne makens dödsbo utgör kvarlåtenskapen efter henne och ska fördelas som arv efter henne.

Hur ska arvet fördelas?

Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Barnen ska dela lika på arvet. Den del som då tillfaller varje barn utgör dennes arvslott. Om din sons make avlider är det alltså hennes två barn som har rätt att ärva hälften var av hennes kvarlåtenskap.

Efterlevande makes arvsrätt

Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att din son kommer ärva före hans och hans makes gemensamma barn. Det barnet kommer istället få ärva efter båda sina föräldrar samtidigt då även din son avlider. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Detta innebär att man kan använda egendomen som man önskar, men man kan inte testamentera bort den.

Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att din sons makes barn har rätt att få ut sitt arv efter sin mamma direkt då hon avlider.

Slutsats

Om din sons make avlider kommer alltså först en bodelning göras. Fastigheten som är din sons enskilda egendom kommer hållas utanför bodelningen. Arvet efter hans make ska sedan fördelas. Eftersom hon har två barn ska kvarlåtenskapen fördelas på hälften. Den ena hälften kommer tillfalla hennes särkullbarn direkt, och den andra hälften kommer din son ärva med fri förfoganderätt. När sedan även din son avlider kommer hans och hans makes gemensamma barn få ut arvet efter båda sina föräldrar samtidigt.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94386)