Hur fördelas sons arv om han har halvsyskon?

2021-08-26 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Min sons pappa avled - 13 vi var ogiftaInnan dess träffade han en ny kvinna (ogifta) och fick en dotter, ett halvsyskon till min son. Arvet efter fadern, syskonen emellan är klart. Min son inväntade på ett arv efter sin farfar som avled - 18Nu har min son hastigt avlidit och arvet efter farfadern har nu lösts ut till både min nu avlidne son och sin halvsyster med lika belopp. Men vem ärver nu min sons arvsbelopp efter farfadern? (Min son har även en halvbror också, fast på min sida) Vänligen Vill göra rätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först av allt vill jag beklaga din förlust.

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga och jag tolkar det som att din son fått ut sitt arv från sin farfar och du undrar vem som är rättmätiga arvtagare efter din son.

Som utgångspunkt ska närmaste arvingar ärva i första ledet, hit hör ens barn och barnbarn, detta är första arvsklassen (2 kap. 1 § ärvdabalken). Ifall inga arvingar finns i första arvsklassen som i det aktuella fallet går man vidare till den andra arvsklassen. I första hand ska arvlåtarens föräldrarna ärva hälften var. Du kommer således att få ärva hälften av din sons kvarlåtenskap medan andra halvan ska gå till din sons pappa (2 kap. 2 § 1 stycket ärvdabalken). Ifall ena föräldern dock är död delar syskon och halvsyskon till den avlidne på dennes arv. I ärvdabalken görs ingen skillnad på arvsrätten för hel- och halvsyskon (2 kap 2 § ärvdabalken). Så i detta fall kommer din sons halvsyster att ärva det som egentligen skulle tillfallit din sons pappa, hade din son haft ett helsyskon hade denne delat lika på din faderns arv med din sons halvsyster i och med att båda hade varit pappans avkomlingar. Din andra son (din sons halvbror) kommer inte att få ärva den andelen av arvet som tillfallit din sons pappa då han inte är dennes avkomling utan han har efterarvsrätt till den andelen av arvet som du får, han ärver alltså efter dig.

Så slutsatsen är att du kommer att ärva hälften av din sons kvarlåtenskap medan din sons halvsyster kommer att ärva andra halvan i och med att hon är det enda syskonet som är en avkomling av din sons far som egentligen hade fått arvet om han var vid liv. Din andra son kommer att ha en efterarvsrätt till dig.

Jag hoppas Du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1692)
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?
2021-11-18 Vem ärver mig om hela familjen skulle omkomma i en flygolycka?

Alla besvarade frågor (97442)