Hur går man tillväga om skuldebrev inte infrias?

2018-04-03 i Skuldebrev
FRÅGA
Har lånat ut en summa pengar till en vän på 10000 kr, vi skrev på en papperslapp med blyerts ett kontrakt, och han fick pengarna kontant. Nu vägrar han betala tillbaka och påstår att han inte alls lånat 10000 av mig, och att jag inte har någon case eftersom det inte går att spåra pengarna. Har SMS som kan tolkas som att han ska betala tillbaka 10000 kr. Han kommer bestrida fordran om den går till kronofogden, vad ska jag göra? Är mitt case tillräckligt starkt om det går vidare till tingsrätten?
SVAR

Hejsan!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om du kan kräva tillbaka den summa pengar som din vän lånat av dig.
Den papperslapp som utgjorde ett avtal angående återbetalning av lånet är att likna med ett s.k skuldebrev, vilket är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld.

Lag om skuldebrev

Enligt 1 § i lag om skuldebrev står det att den som utfärdar ett skuldebrev, svarar denna också för sin skrivning och får därmed stå till svars för det skuldebrev som denne utfärdat. Personen som utfärdat skuldebrevet, och därmed är skyldig att betala tillbaka lånet, får dock göra gällande invändningar beträffande det rättsförhållande som lett till skuldebrevets utfärdande.

Ett skuldebrev utgör generellt sett ensidiga, fristående, skriftliga utfästelser där det konstateras att personen i fråga ska erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av en skuld.

Betalning av skuld

Vidare enligt 5 § skuldebrevslagen står det att om förfallotid ej är avtalad, är gäldenären skyldig att betala skuldebrevets summa när borgenären (den som har lånat ut pengar till gäldenären) kräver det. Det finns annars en risk att det även tillkommer dröjsmålsränta på det belopp som ska återbetalas.

Vad du kan göra

Om din vän vägrar att betala tillbaka skulden kan du göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden fastställer en skuld, och det avtal ni skrev på papperslappen samt även de sms där ni diskuterat återbetalning av lånet. När Kronofogden mottagit din ansökan och meddelat personen om detta så har hen två veckor på sig att inkomma med ett yttrande i saken. Kronofogdemyndigheten beslutar sedan om betalningsföreläggande, och om personen i fråga inte yttrar sig inom två veckor verkställs beslutet. Om personen bestrider yrkanden om betalning kan betalningsföreläggande istället överlämnas till domstol för prövning.

Det kostar 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Här kan du läsa mer om hur du gör ett betalningsföreläggande:
https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?