Hur kan jag träffa mitt barn efter att ha blivit av med vårdnaden?

2021-11-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej jag undrar hur min flickvän skall göra för att få träffa sin son ? Hon blev av med vårdnaden, nu har hon ej träffat sin son på 5 år. Pappan har vårdnaden som inte svarar när hon ringer.Dom på socialförvaltning som tidigare sa att hon skulle kontakta dem för ett möte skulle arrangeras påstår nu att hon skall vända sig till tingsrätten för att kunna få träffa sin son.Jag undrar bara vilket som är det korrekta sättet hon skall göra ?Tack på förhand,Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Barnets rätt till umgänge
Ett barn ska enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgängesrätten finns för barnets skull och en god kontakt med båda föräldrarna anses generellt vara till barnets bästa. Om det finns ett umgängesavtal eller en dom som tillerkänner den ena föräldern umgänge bör därför detta följas.

Vad händer om man inte låter barnet träffa umgängesföräldern?
Om en förälder inte följer en umgängesdom och låter sitt barn träffa umgängesföräldern så kan den andra föräldern väcka en verkställighetstalan i domstol. I absolut sista fall kan då barnet komma att hämtas av polis.

Om en förälder inte verkar för samarbete och umgänge kan detta också vara ett tecken på att vårdnadssituationen bör omprövas. I absolut värsta fall kan då vårdnadshavaren komma att förlora vårdnaden om barnet.

Vad kan man göra om umgängesföräldern missköter umgänget?
Om umgängesföräldern missköter umgänget kan den andra föräldern väcka talan i domstol och kräva att tingsrätten tar beslut i frågan. Tingsrätten ska döma efter vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldabalken). Det råder här en stark presumtion om att barnet har ett behov av att träffa båda sina föräldrar, men om det finns risk för att barnet utsätts för övergrepp eller annars far illa så väger förstås även detta tungt.

Om tingsrätten finner att umgängesföräldern inte kan ge barnet en trygg och sund tillvaro, så kan den besluta om att umgänget ska upphöra under en viss tid. Den andra föräldern får då tid att ta itu med sina problem och kan sedan visa att denne är kapabel att ha hand om barnet igen genom exempelvis övervakat umgänge.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig till oss på nytt om det skulle uppstå flera funderingar.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98481)