Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?

FRÅGA
Vi är gifta och min man har barn men inte jag. Vi äger ett radhus ihop. Jag har lite sparade pengar sedan innan vi gifte oss. Hur kan man göra för att hans barn ska få ärva så lite som möjligt? Gäller både mina pengar och radhuset
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftorättsgods och enskild egendom

När en make avlider ska en bodelning först ske innan arvet ska fördelas. I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230). För att göra egendom till enskild egendom krävs t.ex. ett äktenskapsförord, testamente eller att egendomen fåtts i gåva med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda, 7 kap 2 § ÄktB.

Det innebär alltså att för att makens barn inte ska vara berättigad till andelar i radhuset vid makens bortgång förutsätts att radhuset är din enskilda egendom och således inte ingår i en framtida bodelningen.

Om det är så att du och din make vill att radhuset ska vara din enskilda egendom kan ni skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Vidare ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket, 7 kap. 3 § 1-3 stycket ÄktB.

Vad gäller dina pengar är det lite mer komplicerat. Ett krav för att kunna göra egendom till enskild egendom genom äktenskapsförord är att egendomen är specificerad. Det innebär alltså att om du vill att dina enskilda sparpengar ska vara enskild egendom måste ni i sådant fall skriva vilket konto det rör och hur stort beloppet är på det kontot. Skulle det vara så att du kontinuerligt sätter in pengar på kontot måste ni uppdatera äktenskapsförordet. Därutöver får inte heller dessa pengar sammanblandas med andra pengar som är era gemensamma pengar.

Om ni inte upprättar äktenskapsförord

Om det är så att maken inte går med på detta finns det inte så många andra sätt att undgå att barnen kommer få rätt till ½ av värdet på ert giftorättsgods, dvs. makens andel. Genom ett testamente kan maken testamentera bort all sin egendom till dig, men makens bröstarvingar kommer i alla fall ha rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637). Arvslotten är det arv bröstarvingarna hade varit berättigade till om ett sådant testamente inte hade funnits.

Hoppas du fått svar på din fråga,

med vänliga hälsningar

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (994)
2022-01-20 Kan en ex-maka ärva?
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?

Alla besvarade frågor (98575)