Hur kommer jag i kontakt med Lawlines juristbyrå?

2021-08-12 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag är återkallad pga att jag inte kört med rätt körkort och det står att jag nekade brott vilket inte stämmer. Hur kan du hjälpa mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du har kört ett fordon som du, genom ditt körkort, inte är berättigad att köra och att du undrar hur Lawline kan hjälpa dig i ditt ärende. Bestämmelser om trafikbrott finns i lag (1951:649) om vissa trafikbrott, bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488) och bestämmelser om föreläggande av ordningsbot och strafföreläggande finns i rättegångsbalken (1942:74). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Olovlig körning och möjliga påföljder

Först och främst kan konstateras att den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att göra detta gör sig skyldig till olovlig körning (3 § första stycket lag (1951:649) om vissa trafikbrott). Denna handling kan, i den mån den bedöms som grov, leda till påföljderna böter alternativt fängelse i högst sex månader. Såvida inte några försvårande omständigheter föreligger så är påföljden, allt som oftast, dagsböter. För att påföljden ska bli fängelse krävs, som regel, att den dömde sedan tidigare har gjort sig skyldig till olovlig körning. Den troligaste påföljden är, således, dagsböter.

Olovlig körning är därtill grund för återkallelse av körkort (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen, Transportstyrelsens hemsida samt RÅ 1991 not. 51). I samband med en körkortsåterkallelse ska, som regel, en spärrtid bestämmas (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat och bestäms av Transportstyrelsen. Vid fall av olovlig körning bestäms spärrtiden till lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen samt Transportstyrelsens hemsida). Observera att Transportstyrelsen vid fastställandet av spärrtiden tar hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet men att en normal spärrtid vid olovlig körning är sex månader. Spärrtiden kan, dock, variera beroende på hur allvarlig förseelsen bedöms vara.

Erkänna eller neka till ett trafikbrott

I samband med trafikbrott kan polisen besluta om ett föreläggande av ordningsbot alternativt åklagare besluta om strafföreläggande (48 kap. 1 § rättegångsbalken). Ett godkännande av en ordningsbot alternativt ett strafföreläggande har samma verkan som en dom som har vunnit laga kraft och innebär att den misstänkte erkänner brottet och accepterar straffet (48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken). När den misstänkte inte godkänner föreläggandet så lämnas ärendet istället över till åklagare som bestämmer huruvida åtal ska väckas. Att inte godkänna ett föreläggande av något slag i samband med ett trafikbrott kan således vara till din fördel i den mån du kan bevisa att du inte är skyldig vid en eventuella rättegång. Denna möjlighet finns inte vid ett godkännande av ett föreläggande (med vissa undantag).

Hur kan Lawline hjälpa dig vidare i ditt ärende?

Jag kan inte utläsa av din fråga exakt hur du önskar att Lawline ska hjälpa dig (exempelvis om du vill att vi ska klargöra rättsläget ytterligare eller vad det nu kan vara) men i den mån du vill att en jurist ska hjälpa dig att kolla över ditt ärende så råder jag dig att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till vår juristbyrå. Det kan du göra här. Du kan även kontakta oss via telefon för vidare rådgivning i ditt ärende.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1245)
2021-11-25 Utgör böter tillsammans med återkallatkörkort dubbelbestraffning?
2021-11-16 Lagligt att ha blåljus och sirener på privat fordon?
2021-11-12 Vårdslöshet i trafik och körkortsingripande - Vad gäller?
2021-11-03 Vad händer om man blir dömd för grovt rattfylleri?

Alla besvarade frågor (97339)