Hur lång är uppsägningstiden om jag säger upp mig själv?

FRÅGA
HejJag ska säga upp mig från mitt arbete. Det står ingenting om uppsägningstid i mitt anställningsavtal och det står heller el någon hänvisning till kollektivavtalet. Jag vill helst sluta så fort som möjligt. Vad gäller för mig när det ej framgår något i anställningsavtalet. Kan dom ändå begära att jag måste ha en uppsägningstid på 3 månader?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du vill säga upp dig, att ditt anställningsavtal inte anger hur lång uppsägningstid du har eller hänvisar till kollektivavtalet och att du därför undrar om din arbetsgivare kan begära att din uppsägningstid ska vara 3 månader.


I mitt svar kommer jag utgå från att du har en tillsvidareanställning, men om du vill läsa om uppsägningstid vid tidsbegränsade anställningar kan du göra det här.


Regler om arbetstagares uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).


Uppsägningstid om minst 1 månaden

En anställning som gäller tills vidare kan komma att sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren och därigenom upphöra efter att en viss uppsägningstid löpt ut (4 § andra stycket LAS). Uppsägningstiden är normalt 1-3 månader, men beror i första hand på vad som sägs i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet och kan därför variera. Om uppsägningstidens längd varken bestäms i kollektivavtal eller anställningsavtal har arbetstagaren emellertid enbart att iaktta 1 månads uppsägningstid (11 § LAS första stycket).


Av din fråga framgår inte exakt vad som sägs i ditt kollektivavtal, men om uppsägningstiden inte bestäms i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet, har du alltså en uppsägningstid om 1 månad när du säger upp dig själv.


Arbetsgivaren kan arbetsbefria arbetstagaren

Undantag från det nyss sagda om uppsägningstidens längd (se ovan) är dock om arbetsgivaren arbetsbefriar arbetstagaren – det vill säga, om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om att arbetstagaren inte ska arbeta under uppsägningstiden.


Arbetstagaren får frånträda anställningen med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden

Ett annat undantag är om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren; då får arbetstagaren frånträda sin anställning med omedelbar verkan (4 § tredje stycket LAS). Som exempel på när arbetsgivaren har åsidosatt sina åligganden i väsentlig mån kan nämnas när han eller hon dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid, när han eller hon undanhåller arbetstagarens arbetsuppgifter eller när han eller hon gör sig skyldig till misshandel av arbetstagaren.


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är alltså att din uppsägningstid kommer vara 1 månad om du säger upp sig själv; dock endast om inte annat bestäms i ditt kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. Du och din arbetsgivare kan emellertid komma överens om att du inte ska arbeta under uppsägningstiden. Om din arbetsgivare har åsidosatt sina åligganden mot dig i väsentlig mån kan du dessutom frånträda anställningen med omedelbar verkan.


Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1920)
2022-01-22 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och möjlighet att säga upp en anställd
2022-01-22 Kan man bli uppsagd för att man går på gravidpenning?
2022-01-18 Omplacering vid sjukskrivning
2022-01-16 Kan jag påskynda min uppsägningstid om arbetsgivaren inte vill det?

Alla besvarade frågor (98562)