Hur lång är preskriptionstiden för en fordran?

2018-12-30 i Preskription
FRÅGA
Vad är den allmänna preskriptionstid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i det följande ifrån att din frågeställning avser en penningfordran.

Innebörden av preskription uttrycks i 8 § preskriptionslagen (PreskL), vari det framgår att en borgenär (den som lånat ut pengar) inte längre kan göra en fordran aktivt gällande mot gäldenären (den som lånat pengar). Preskriptionstiden är som huvudregel tio år, dock med undantag för vissa specifika fordringar, såsom konsumentfordringar (2 § PreskL), för vilka en preskriptionstid om tre år gäller. Borgenären kan avbryta en preskription på olika sätt (5 § PreskL), exempelvis medelst att gäldenären utfäster betalning (betalar), eller att gäldenären får ett skriftligt krav. Innebörden av ett preskriptionsavbrott regleras i 6 § PreskL, vari det stadgas att en ny preskriptionstid börjar löpa den dag ett preskriptionsavbrott sker. Fordran kan alltså göras gällande i ytterligare tio år respektive tre år.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86680)