Hur lång är preskriptionstiden för tala om övertidsersättning?

FRÅGA
Jag har nyligen fått reda på att min arbetsgivare borde ha betalat ut övertidsersättning alt komptimmar för strax över 500 arbetade timmar sedan min anställning startade i oktober 2017. Ingen annan anställd (som jag vet om) har heller fått denna övertidsersättning eller komptimmar.Jag arbetar inom restaurang på en arbetsplats med kollektivavtalet X.Hur lång är preskiberingstiden på sådant?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du ha rätt till övertidsersättning eller komptimmar är beroende på vad du har avtalat med din arbetsgivare om. Om du exempelvis kompenserats med högre månadslön så har man vanligtvis inte rätt till övertidsersättning. Jag kommer därför utgå från i mitt svar att du har rätt till sådan ersättning.

Rätt till att erhålla lön för utfört arbete utgör en fordran. För sådan allmän fordran är preskriptionstiden tio år enligt preskriptionslagen. Denna lag är dock subsidiär vilket innebär att andra lagar kan gå före (1 § och 2 § preskriptionslagen).

Eftersom arbetsplatsen är kollektivavtalsbunden kan kollektivavtalet i sig ange särskild preskriptionstid som gäller (4 § och 64 § MBL).

Om kollektivavtalet inte anger någon särskild preskriptionstid så gäller preskription två år efter att omständigheten har inträffat. För att denna preskriptionstid ska gälla krävs dock att din arbetstagarorganisation för din talan, om du är medlem i sådan (10 §, 64 § och 68 § MBL och AD 2005 nr 27).

Sammanfattning

Preskriptionstiden gäller vad som anges i kollektivavtalet alternativt två år enligt MBL, om du företräds av ett fackförbund. I andra fall gäller preskriptionstid på tio år för talan gällande övertidsersättning.

Mitt råd till dig är att först kolla vad som gäller enligt arbetsplatsens kollektivavtal. Behöver du mer detaljerad hjälp i din fråga rekommenderar jag dig att ta kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan, alternativt boka tid med en av våra kunniga jurister.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (74)
2021-05-17 Hur fungerar OB-ersättning?
2021-04-23 Hur lång är preskriptionstiden för tala om övertidsersättning?
2021-04-07 Kan min arbetsgivare tvinga mig arbeta mer än mitt anställningsavtal säger?
2021-03-28 Övertid eller vanlig arbetstid enligt kollektivavtal?

Alla besvarade frågor (93266)