Hur lång är preskriptionstiden på en privat skuld?

2018-12-06 i Preskription
FRÅGA
sålde en fastighet för 19år sedan , vinsten skulle delas med min före detta frunu kommer hon med ett krav på hälften 19 år senarehur lång tid är en preskription på privat skuld?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Preskriptionstiden på en vanlig fordran är tio år

Regler om preskription av en fordran (en skuld) finns i preskriptionslagen (hädanefter PreskL).

Enligt 2 § PreskL, preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Innebörden av preskription är att borgenären (den som äger skulden) inte längre kan kräva ut sin fordran (8 § PreskL).

Om det gått 19 år från det att ni kom överens om att dela vinsten, utan att något preskriptionsavbrott skett, är med andra ord din ex-frus krav helt och hållet preskriberat. Hon saknar då rätt att kräva ut skulden.

Fundera på om preskriptionsavbrott har skett!

Fastän det gått nitton år sedan skuldens tillkomst, kan det vara så att skulden inte är preskriberad, ifall preskriptionsavbrott skett dessförinnan.

Regler om preskriptionsavbrott finns i 5 § PreskL. Däri stadgas följande:

" Preskription avbryts genom att

gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären ellerborgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord."Punkt 3 är knappast relevant i ditt fall - men punkt 1 eller 2 kan orsaka problem. Om din fru skickat ett skriftligt krav till dig, låt säga 9 år efter skuldens tillkomst, skulle detta ju innebära preskriptionstiden avbröts. Därefter löper en ny preskriptionstid på tio år (6 § PreskL). Även om du t.ex utfäst betalning 9 år efter skuldens tillkomst, innebär det preskriptionsavbrott.

Jag vet inte om något preskriptionsavbrott har skett. I det fall det har det, så finns det en möjlighet att din ex-frus krav fortfarande gäller. Notera även att preskriptionsavbrottet måste ha skett innan dess att skulden preskriberades; en en gång preskriberad skuld kan aldrig uppväckas.

Mitt råd till dig är alltså att fundera på om något preskriptionsavbrott skett, och att jämföra avbrottet med de tidsramar jag ställt upp ovan. Kommer du fram till att något sådant avbrott inte skett, så kan du tryggt avfärda din ex-frus krav.

Sammanfattning

En privat skuld preskriberas tio år efter tillkomsten, såvida inte preskriptionsavbrott skett dessförinnan. Om preskriptionsavbrott skett, löper en ny tioårig preskriptionstid från avbrottet. Mitt råd till dig är således att fundera på om det kan vara så att preskriptionsavbrott skett; om preskriptionsavbrott inte skett sedan skuldens tillkomst, kan du tryggt avfärda din ex-frus krav.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (582)
2021-04-14 Preskriptionstid och arv av skulder
2021-04-14 Har en konsumentfordran preskriberats?
2021-04-13 Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?
2021-03-31 Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

Alla besvarade frågor (91197)