Hur lång är preskriptionstiden vid ett borgensåtagnade?

2018-12-10 i Preskription
FRÅGA
Jag har en fråga angående en gammal bankskuld från 1991.Vårt företag gick i konkurs 1991, då hade jag och min sambo borgat för den skuld företagrt hade.Det var vår dåvarande bank som krävde att vi gick i borgen för företagets skuld.Kan banken kräva återbetalning av skulden idag.Vi har inte fått något krav sedan 1996, och den gången hade vi endast telefonkontakt med dem.Hur lång är preskriptionstiden efter man gått i borgen för sitt företag?Hur lång är preskriptionstiden för privatpersoner när man inte hört från dem?Med vänliga hälsningar Birgitta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång är preskriptionstiden för ett borgensåtagande?

Preskriptionslagen (preskL) är gällande i detta fall enligt dess 1 §.

Den allmänna preskriptionstiden är 10 år vilket är vad som gäller i ert fall (2 § första stycket preskL). Det gäller både för borgensåtagande och mellan privatpersoner, vilket jag uppfattar som din fråga.

Den 10 åriga preskriptionstiden kan förlängas om det är så att preskriptionsavbrott sker. Det kan exempelvis ske genom att gäldenären betalar en del av skulden, ränta eller erkänner skulden. Det kan också ske genom att ett skriftligt krav om betalning kommer gäldenären till handa enligt 5 § preskL. Skulle något av detta ske nollställs preskriptionstiden och borgenären har ytterligare 10 år på sig att kräva pengar för sin fordran (6 § preskL)

När det gäller preskription vid ett borgensåtagande är det viktigt att veta att borgensåtagandet är accessorisk och fristående till skulden. Med detta innebär att om borgenären vill undvika att skulden preskriberas måste denne se till att preskriptionsavbrott sker både mot gäldenären i sig och borgensmännen. Det räcker med skriftliga påminnelser om skulden skickas till gäldenären och borgensmännen för att behålla skulden vid liv gentemot båda dessa. Skulle dock endast preskriptionsavbrott ske gentemot gäldenären kan borgensmännen bli skuldfria trots att skulden finns kvar gentemot gäldenären.

Om det är så att inget preskriptionsavbrott har skett på tio år, vilket så verkar vara i ert fall, så har skulden preskriberats i sin helhet. Banken kan därför inte kräva er på pengar genom ert borgensåtagande för en skuld som uppkom 1991 och som inte har varit föremål för ett preskriptionsavbrott sedan 1996.

Jag hoppas mitt svar varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (582)
2021-04-14 Preskriptionstid och arv av skulder
2021-04-14 Har en konsumentfordran preskriberats?
2021-04-13 Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?
2021-03-31 Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

Alla besvarade frågor (91396)