Hur lång är uppsägningstiden för en tidsbegränsad anställning med avtalat slutdatum ett år efter startdatum?

FRÅGA
Hur lång är uppsägningstiden för ett nystartsjobb med tidsbegränsad anställning och avtalat slutdatum ett år efter tjänsten påbörjas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig status

Huvudregeln beträffande tidsbegränsad anställning är att både du och din arbetsgivare är bundna vid anställningen tills slutdatum har nåtts. Den är med andra ord som utgångspunkt inte uppsägningsbar överhuvudtaget varför arbetstagaren då är tvungen att följa det avtal man har under hela arbetstiden (5 § lagen om anställningsskydd).

Undantaget är om det på arbetsplatsen råder kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden till (täckningsgraden av kollektivavtal är hög i Sverige) och det i kollektivavtalet finns reglerat att arbetstagaren kan säga upp sig i förtid, 2 § tredje stycket lagen om anställningsskydd), t.ex. kan det stå att en månads uppsägning gäller.

I alla händelser kan du och arbetsgivaren frivilligt komma överens om att anställningen ska upphöra tidigare, men arbetsgivaren har ingen skyldighet att gå med på förslaget. Det kan vara en idé att börja med att lägga fram ett sådant förslag till arbetsgivaren om du vill avsluta anställningen i förtid.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1918)
2022-01-18 Omplacering vid sjukskrivning
2022-01-16 Kan jag påskynda min uppsägningstid om arbetsgivaren inte vill det?
2022-01-05 Hur regleras uppsägningstid av anställd när det finns ett anställningsavtal?
2022-01-03 Avskedande vid stöld på arbetsplatsen

Alla besvarade frågor (98493)