Hur lång tid har ett företag på sig att fakturera till ett annat företag?

2019-04-18 i Preskription
FRÅGA
Hur lång tid efteråt får man fakturera övertidsersättning från ett företag till ett annat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga Inledningsvis är preskriptionslagen (PreskL) aktuell då det rör sig om en fordran.

Det är en företagsfordran som det fakturerande företaget har gentemot det andra. En företagsfordran preskriberas 10 år efter det att fordran uppkommit, (PreskL 2 § första stycket). Om fordringen grundas på avtal börjar preskriptionstiden att löpa från dagen för ingåendet av avtalet mellan företagen.

Preskriptionstiden kan dock börja löpa på nytt om den avbryts inom ramen för de 10 åren, (PreskL 6 och 7 §). Den kan avbrytas genom att:
1) Det fakturerande företaget får en utfästelse om betalning, får inbetald ränta eller amortering eller på något annat sätt ett erkännande om att det finns en fordran mellan företagen.
2) Det fakturerande företaget kan lämna ett skriftligt krav eller erinran om fordringen.
3) Det fakturerande företaget kan slutligen väcka talan om fordringen (PreskL 5 §).

Sammanfattningsvis, företaget har 10 år på sig att fakturera till det andra företaget. Dock kan preskriptionstiden börja löpa med ny 10 års-period om den avbryts.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,
Cornelia Isacson

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86924)