Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?

2021-11-02 i Arvsskifte
FRÅGA
Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Att skifta ett dödsbo är ofta en tidskrävande period i livet och tar olika lång tid beroende på många olika faktorer. En dödsboutveckling består av:

- Bouppteckning

- Dödsboförvaltning, och

- Arvskifte

Vid bouppteckningen sammanställer man den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Det är endast bouppteckningen som har en deadline. Dödsboförvaltningen, där man praktiskt hanterar egendomen som den framlidne lämnat efter sig, samt själva arvskiftet, görs av dödsbodelägarna i den takt de anser vara rimligt.

Någon exakt tidpunkt för när en dödsboutveckling närmar sig sitt slut är därför svår att säga. Från fyra månader och uppåt kan det ta, då varje dödsboutveckling inte är den andra lik.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (686)
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv
2021-12-11 Hur går man till väga om man som dödsbodelägare ej vill sköta utredningen av boet?

Alla besvarade frågor (98546)