Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?

2021-07-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur lång tid tar ett personnummer för att utföra exakt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att din fråga avser ärendehandläggningstiderna för att en vuxen person ska få ett svenskt personnummer utfärdat av skatteverket.

Det finns ingen exakt tidsram för när skatteverket måste ha utfört ett personnummer, men som huvudregel ska ett sådant ärende handläggas snabbt, enkelt och smidigt enligt 9 § Förvaltningslagen (FL). En yttre maxgräns för när myndigheten ska ha utfärdat ett personnummer kan sägas vara sex månader, då det därefter går att vända sig till myndigheten med en begäran (en s.k dröjsmålstalan enligt 12 § FL) om att få ett beslut fattat i ärendet, då har myndigheten en skyldighet att fatta beslutet inom fyra veckor.

På skatteverkets hemsida finner du att de i dagens läge, under pandemin, har satt som utgångspunkt att besked om ärenden ska kunna lämnas inom fyra veckor, men att väntetiden just nu kan vara upp mot 18 veckor om ärendet kräver mer utredning eller om kompletterande uppgifter krävs.

Handläggningstiderna kan alltså variera ganska stort, men du kan som max förvänta dig att det tar totalt sju månader innan ett personnummer utfärdas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?