Hur lång uppsägningstid har jag då jag fyllt 67 år?

FRÅGA
ÄR UPPSAGD 31/1-2020 OCH 67 ÅR DÅ DETTA HÄNDER HUR LÄNG UPPSÄGNINGSTID HAR JAG ENLIGT NYA LAS?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du nämner finns regler om anställningar i lagen om anställningsskydd (LAS).

Nuvarande bestämmelse

En arbetstagare har rätt att stanna kvar i sin anställning till och med den dag då hen fyller 67 år (33 § LAS). Om arbetsgivaren vill att arbetstagaren ska lämna sin anställning då hen fyller 67 år ska arbetsgivaren meddela detta minst en månad i förväg. En arbetstagare som har fyllt 67 år och som får vara kvar i sin anställning har inte rätt till en längre uppsägningstid än en månad (33 § tredje stycket LAS). Denna bestämmelse kommer dock att upphöra att gälla den1 januari 2020. Då kommer istället nya bestämmelser träda i dess ställe.

De nya bestämmelserna

Enligt de nya bestämmelserna som träder i kraft 1 januari 2020 kommer en arbetstagare ha rätt att stanna kvar i sin anställning till och med dagen då hen fyller 68 år. Då kommer en arbetstagare som har fyllt 68 år inte ha rätt till en längre uppsägningstid än en månad.

Vad gäller i din situation?

I din situation blir det lite krångligt att veta vad som gäller eftersom en bestämmelse gäller just nu, men en annan kommer gälla då du skriver att din anställning ska avslutas. I förarbetena till ändringen i lagen om anställningsskydd finns så kallade övergångsbestämmelser som ska hjälpa till för att man ska förstå vad som gäller i övergången mellan de två bestämmelserna (proposition 2018/19:91 s. 50). Följande står i förarbetet:

"Ett villkor om skyldighet att lämna anställningen vid en viss ålder i ett individuellt avtal som har ingåtts före lagändringarnas respektive ikraftträdande ska vara ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen."

"När en arbetsgivare före den 1 januari 2020 har gett en arbetstagare ett skriftligt besked om att anställningen upphör, ska lagen i dess äldre lydelse tillämpas på beskedet. En förutsättning är dock att arbetstagaren fyller 67 år före den 1 februari 2020. I annat fall ska beskedet vara utan verkan."

Svaret på din fråga bör alltså bero på om det finns ett villkor i ditt anställningsavtal som säger att du är skyldig att lämna din anställning då du fyller 67 år eller om din arbetsgivare har meddelat att din anställning ska upphöra då du fyller 67 år. Eftersom du skriver att du har blivit uppsagd den 31 januari 2020 kommer jag utgå ifrån att din arbetsgivare har meddelat dig att din anställning kommer att upphöra då eftersom du då fyllt 67 år. Detta innebär att det undre citatet ur förarbetet bör vara tillämpligt på din situation. Då ska den nuvarande bestämmelsen tillämpas, alltså att du inte har rätt till en längre uppsägningstid än en månad eftersom du fyllt 67 år.

Som sagt kan detta vara lite krångligt och jag har därför svarat så gott jag kan utifrån din fråga. Om du känner att du behöver mer hjälp är du såklart välkommen att ställa en fråga till. Om du är medlem i facket kan du såklart även vända dig dit för att se om de kan svara på ytterligare frågor.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?