Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?

2021-07-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, när jag var 15 så blev jag då dömd för misshandel. Idag är Jag 20 år och har fortfarande prick på mitt belastningsregister?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör belastningsregister och regler om detta finns i lag (1998:620) om belastningsregister.

Har du fortfarande kvar en "prick" i ditt belastningsregister?

Huruvida misshandelsdomen fortfarande finns kvar i ditt belastningsregister beror på vilken påföljd du har fått (17 § lagen om belastningsregister). Av din fråga framgår inte vad du dömdes till, varför jag inte kan ge dig ett exakt svar. Jag kommer dock att ta upp några olika påföljder så att du förhoppningsvis själv kan räkna ut om den finns kvar eller inte.

1. Fängelsestraff: gallras, dvs. tas bort, 10 år efter frigivningen (17 § 1 p.)

2. Skyddstillsyn eller villkorlig dom: gallras 5 år efter domen om personen var under 18 år vid brottet (17 § 4 p.)

3. Sluten ungdomsvård: gallras 10 år efter att påföljden helt verkställts (17 § 5 p.)

4. Ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning: gallras 5 år efter domen om personen var under 18 år vid brottet (17 § 6 p.)

5. Böter: gallras 5 år efter domen (17 § 9 p.)

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95746)