Hur mycket får man arbeta i sträck?

2021-07-24 i Övrigt
FRÅGA
Hej jag undrar hur mycket man får jobba i sträck? Jag arbetar i en resturang som timanställd och har jobbats/ska jobba såhär:Jobbade 9 juli till 12 juli, ledig 13-14 juli och efter de jobbade/jobbar jag varje dag från den 15 juli till 23 juli alltså nio dagar i sträck och sedan är jag ledig den 24 juli och jobbar sedan igen 25-29 juli. Är detta ett korrekt enligt lagar osv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arbetstider och regler om detta finns i arbetstidslagen. Inledningsvis kommer jag att ge en bakgrund till reglerna för att därefter besvara vad som gäller i ditt fall.

Hur länge får man jobba i sträck?

Av 14 § arbetstidslagen framgår att en arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar, det vill säga varje vecka. Denna veckovila ska så långt som möjligt läggas i slutet av veckan men det finns inga hinder mot att det förläggs på annat sätt. Som mest får man alltså jobba ungefär 12 dagar i sträck.

14 § arbetstidslagen kan dock avtalas bort med kollektivavtal under förutsättning att det inte innebär sämre villkor än vad som anges i arbetstidsdirektivet från EU. Direktivet ger arbetstagare rätt till minst 24 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (3 § arbetstidslagen och 2 kap. 5 artikeln Europarlamentets och rådets direkt 2003/88/EG). Om ett kollektivavtal finns och det garanterar 24 timmars sammanhängande ledighet, får man alltså arbeta maximalt 12 dagar i sträck. Det är dock viktigt att påpeka att ett kollektivavtal även kan ge rätt till fler timmars ledighet än arbetstidslagen, det vill säga mer än 36 timmar i sträck.

Vad gäller i ditt fall?

Arbetstidslagen

Inledningsvis kan konstateras att du har fått eller kommer att få minst 36 timmar sammanhängande ledighet vecka 27, vecka 28 och vecka 30. Vecka 29 (19–25 juli) skulle däremot kunna strida mot arbetstidslagen eftersom du endast verkar få 1 dags ledighet. Det finns dock två situationer där schemat kan vara förenligt med lag:

1. Det finns ett kollektivavtal som ger rätt till 24 timmars sammanhängande ledighet istället för 36 timmar.

2. Du får ändå ihop 36 timmars ledighet i rad. Till exempel om du slutar tidigt den 23 juli eller att du börjar senare den 25 juli.

Kollektivavtal

Om du har ett kollektivavtal som ger rätt till längre ledighet än 36 timmar skulle fler veckor kunna strida mot kollektivavtalet.

Sammanfattning

Hur många dagar i sträck man får arbeta beror i första hand på om arbetstidslagen tillämpas eller om det finns ett kollektivavtal. Som mest får man arbeta ungefär 12 dagar i sträck enligt arbetstidslagen och 12 dagar i sträck enligt kollektivavtal (om kollektivavtalet anger 24 timmar som sammanhängande ledighet). Vad gäller dina arbetstider skulle vecka 29 kunna strida mot arbetstidslagen. Om det däremot finns ett kollektivavtal som anger färre timmars ledighet eller om du ändå får ihop 36 timmar är dina arbetstider inte oförenliga med lag. Som sagt kan kollektivavtal också ge rätt till längre ledighet än vad arbetstidslagen gör, varför även fler av dina veckor skulle kunna ifrågasättas.

För att ta reda på om allt gått rätt till är min rekommendation att du för det första undersöker om det finns ett kollektivavtal och i så fall vad det säger. För det andra tar reda på om du ändå får ihop 36 timmars ledighet mellan den 23 juli–25 juli.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1938)
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?
2021-09-05 Gäller nya LAS retroaktivt?
2021-09-03 Kan en arbetstagare bestrida en varning från sin arbetsgivare om den saknar grund?

Alla besvarade frågor (95664)