hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?

2021-07-28 i Bodelning
FRÅGA
Min son köpte hus för 6 månader sedan med sin sambo, dom står bägge på huset. Nu har sambon flyttat ut och tagit sina saker. Hon vill ha hälften av husets värde utbetalt av min son, huset kostade 1 350 000. Dom har bara amorterat på huset dessa 6månader, resten är i bankskuld. Min son vill sitta kvar i huset och överta lånen. Nu till min undran: ska min son betala ut henne med hälften av 1 350 000 när det bara är skulder? Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för din fråga

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns något samboavtal mellan din son och hans sambo. Jag besvarar frågan genom att dela upp den i tre steg för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar.

Är sambolagen tillämplig?

Av 1 § sambolagen framgår att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I lagen anges inte någon tidsgräns för hur länge man måste bo tillsammans för att anses vara sambor. Men då det framgår av ovannämnda bestämmelse att man måste stadigvarande bo tillsammans så kan det inte vara fråga om en alltför kortvarig förbindelse. Man anser inte att det räcker med att man har bott tillsammans i ett par veckor för att det ska anses vara ett samboförhållande men exakt hur länge man måste bo tillsammans framgår som sagt inte av lagen.

I det här fallet verkar det som att de har bott tillsammans i sex månader och därmed så har troligtvis ett samboförhållande uppstått.

Hur beräknar man vanligtvis vad man ska köpa ut sin sambo för?

Utgångspunkten är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften (12–13 § sambolagen)

Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden samborna ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett samboavtal som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett samboavtal så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i sambolagen sambornas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för, Därefter ska det som finns kvar läggas samman och delas lika. I ditt fall måste alltså din son och hans sambo beräkna värdet på bostaden och sedan dra av det som är kvar på lånet.

Kan någon jämkningsregel aktualiseras?

Av 15 § sambolagen framgår att jämkning när ett samboförhållande upphör i vissa fall kan bli aktuellt. Det som man då tar hänsyn till är framförallt förhållandets längd. Jämkning kan enligt förarbetena till sambolagen bli aktuellt om förhållandet varat mindre än fem år. Men man måste även väga in omständigheter såsom sambornas respektive ekonomi med mera.

Vid jämkning vid äktenskapsskillnad använder man sig av en modell som kallas för giftorättstrappan, den kan även vara vägledande vid bodelning mellan sambor. Enligt modellen ska man dela på 20% av samboegendomen efter 1 år, 40% efter 2 år osv, dvs efter fyra år ska man dela på 80% av samboegendomen.

Sammanfattningsvis: om inte din son och hans sambo genom samboavtal har reglerat något mellan de så kommer sambolagens regler att gälla vilket således innebär att bostadens värde som huvudregel kommer att delas lika mellan honom och hans sambo efter avdrag för skulder. Dock kan jämkning komma ifråga då samboförhållandet är att anse som kortvarigt (kortare än 5 år). Jämkning innebär att man frångår likadelningsregeln då den skulle ge ett oskäligt resultat med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Behöver din son och hans sambo hjälp med bodelningen rekommenderar jag att de bokar tid hos en av våra jurister. De kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra Vasquez
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95731)